reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© GUM Nauka i technologie | 10 listopada 2020

Podpisano porozumienie w sprawie finansowania Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego GUM

W ramach projektu „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – Etap 1” (KAMPUS) na Politechnice Świętokrzyskiej powstanie instytucja badawcza z bogatym zapleczem metrologicznym dla studentów i doktorantów.

Podpisane porozumienie obejmuje:
  • zwiększenie o 25,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • wybudowanie 6 specjalistycznych laboratoriów badwczych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę metrologiczną (w ramach I etapu realizowanego w obecnej perspektywie unijnej).
– Podpisanie porozumienia jest zwieńczeniem rozpoczętego w kwietniu 2020 r. procesu negocjacji IZ RPO WŚ z Komisją Europejską. Projekt jest realizowany od stycznia 2019 r., jednak zmiana jego założeń wynegocjowana z KE umożliwia zwiększenie poziomu dofinansowania. Dzięki temu można będzie można dokonać wyboru Generalnego Wykonawcy robót budowlanych (postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w lutym br., jednakże złożone oferty przekraczały możliwości finansowe konsorcjantów - GUM oraz Politechniki Świętokrzyskiej) – czytamy w komunikacie MRPiT. Dodatkowe wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o 25,5 mln zł pozwoliło na zwiększenie kwoty dofinansowania do 165 mln zł. Ogólna wartość projektu to ponad 188,8 mln zł. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. Na prezesa Głównego Urzędu Miar został powołany prof. Jacek Semaniak, absolwent fizyki na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Tytuł doktora otrzymał w Instytucie Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku w 1995 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Od 3 lipca 2012 r. nosi tytuł profesora nauk fizycznych.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1