reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

PZ Cormay: Pandemia otwiera przed branżą diagnostyczna nowe możliwości

Nowe szanse na dziś związane są z diagnostyką Covid-19, a w średnim i dłuższym okresie – na rosnącej świadomości kluczowej roli diagnostyki w walce z chorobami i profilaktyce. Zacieśnienie współpracy ze Scope Fluidics pomoże PZ Cormay skorzystać z tych możliwości.

W III kwartale 2020 roku skonsolidowane przychody PZ Cormay wyniosły 13,7 mln zł. EBITDA była na minusie i sięgnęła 0,41 mln zł. Rok wcześniej grupa wypracowała odpowiednio 18,1 mln zł i 0,27 mln zł. Narastająco po trzech kwartałach tego roku miała 44 mln zł przychodów i 1,7 mln zł straty EBITDA. Głównym rynkiem zbytu była Polska (21,4% ogólnych przychodów wobec 16,5% rok wcześniej). Na drugim miejscu plasuje się Rosja (17%, podobnie jak rok wcześniej), a podium uzupełnia Bangladesz (3,9% wobec 5,3%). Ponad 44% tegorocznych przychodów pochodziło z obszaru hematologii, 37,5% z biochemii, a 5,2% z zakresu immunologii Covid-19. – Kluczowym czynnikiem wpływającym na działalność Grupy Cormay, w praktyce przesądzającym o spadku sprzedaży i stratach Grupy, jest globalna pandemia Covid-19. Na większości z istotnych dla Grupy Cormay rynków pandemia wciąż kształtuje priorytety wydatków w ochronie zdrowia, ograniczając popyt na sprzęt do diagnostyki hematologicznej czy biochemicznej, jak również zmniejsza liczbę wykonywanych badań nie związanych z diagnostyką Covid, ograniczając popyt na produkowane przez nas odczynniki. Pandemia negatywnie wpływa ponadto na sam proces sprzedażowy, m.in. spowalniając dynamikę postępowań przetargowych, jak również podnosi koszty związane z codzienną działalnością Grupy Cormay, m.in. w obszarze logistyki produktów. Niestety również obecne globalne nasilenie pandemii oraz związane z nią ograniczenia dla życia społecznego i gospodarczego nie pozostają bez wpływu na naszą działalność, bieżące wyniki finansowe oraz krótkoterminowe perspektywy biznesowe – ocenia w raporcie kwartalnym Janusz Płocica, prezes zarządu PZ Cormay. Spółka wskazuje, że pandemia otwiera przed branżą diagnostyczną szereg nowych szans biznesowych, dziś związanych z diagnostyką Covid-19, a w średnim i dłuższym okresie opartych na rosnącej świadomości kluczowej roli diagnostyki w walce z chorobami i profilaktyce. Zarząd zaznacza, że obecnie Grupa w niewielkim jeszcze stopniu może z tych szans korzystać, nie będąc obecnym w obszarze diagnostyki molekularnej. – W ostatnich miesiącach wykonaliśmy istotną pracę w celu zmiany tego stanu rzeczy, której efektem jest start rozmów z grupą Scope Fluidics w sprawie warunków ewentualnej współpracy w zakresie dystrybucji przez Grupę Cormay systemu diagnostycznego PCR|ONE, jak również inwestycja spółki w akcje Scope Fluidics. Wysoko oceniamy potencjał komercyjny PCR|ONE i wierzymy, że ewentualne nawiązanie współpracy między Cormay, a Scope Fluidics może przynieść istotne korzyści dla obu stron w średnim i długim terminie – dodaje prezes PZ Cormay. Niezależnie od tego spółka prowadzi dalsze prace zmierzające do komercjalizacji własnych analizatorów. W przypadku urządzenia Equisse zwalidowano z powodzeniem 15 testów biochemicznych spośród grupy 37, które zostały wybrane na pierwszy etap komercjalizacji linii odczynnikowej dedykowanej do aparatu Equisse. Spółka planuje, iż walidacja wewnętrzna zakończy się w grudniu br., a walidacja zewnętrzna zostanie zrealizowana w I kwartale 2021 roku, dzięki czemu nowa wersja aparatu Equisse będzie spełniała wymagania znaku CE. Spółka planuje rozpoczęcie działań promocyjnych w II kwartale 2021 roku, w tym podczas targów Medlab w Dubaju. Zakończenie prac nad urządzeniem Hermes Senior jest przewidziane na 2021 rok, po przeprowadzeniu powtórnej walidacji. Należy zaznaczyć, iż szacunki te nie uwzględniają ewentualnych opóźnień wynikających z ograniczeń w działalności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
February 01 2023 23:01 V20.12.5-2