reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem Przemysł elektroniczny | 06 listopada 2020

Vigo System chce rosnąć w kolejnych kwartałach

W 2021 roku zarząd oczekuje w obszarze przemysłowym powrotu do szybszej dynamiki wzrostu – co najmniej 20%. Przychody z segmentu kolejowego miałyby wzrosnąć o 10-20%, a wojskowego wynieść około 20 mln zł.

W perspektywie krótkoterminowej (najbliższych 12 miesięcy) celem w segmencie technik wojskowych jest dalsza realizacja kontraktu dla Safran Aerotechnics. Dodatkowo spółka liczy na kolejne zamówienia ze strony PCO, jak i nowych klientów z segmentu technik wojskowych. Przychody segmentu wojskowego w 2021 r. mają wynieść ok 20 mln zł. W segmencie bezpieczeństw transportu kolejowego Vigo realizuje kontrakt na dostawy detektorów dla grupy Caterpillar. W ocenie zarządu przychody z segmentu kolejowego będą w 2021 roku wyższe o 10-20% od uzyskanych w 2020 roku. W tym roku spółka odczuła spowolnienie w dynamice wzrostu przychodów z segmentu przemysłowego – głównie na skutek zmniejszenia obrotów z jednym z klientów produkującego wyposażenie dla przemysłu półprzewodnikowego. W pozostałych podsegmentach odnotowuje stały wzrost zamówień. – W 2021 r. spółka oczekuje na powrót do szybszej dynamiki wzrostu – tj. co najmniej 20%. Wzrost ten pobudzany jest kilkoma czynnikami: wzrostem zamówień od dotychczasowych oraz nowych producentów analizatorów gazów; wprowadzeniem do sprzedaży nowych produktów z rodziny tanich modułów detekcyjnych, jak również detektorów wieloelementowych oraz nawiązaniem współpracy z dużymi dystrybutorami komponentów elektronicznych, prowadzącymi sprzedaż katalogową – podaje Vigo Systemw raporcie kwartalnym. Spółka intensywnie rozwija sieć sprzedaży warstw epitaksjalnych. W 2021 roku zakłada osiągnięcie przychodów z nowego segmentu na poziomie co najmniej 1,5 mln euro. W ocenie zarządu, na podstawie obecnie posiadanych informacjach o spodziewanych zamówieniach na dotychczasowe oraz nowe produkty w 2021 roku, Vigo System liczy na wzrost na poziomie powyżej 20% w stosunku do wyników uzyskiwanych w 2020 roku. W trzecim kwartale spółka odnotowała 12,89 mln zł przychodów ze sprzedaży. Daje to wzrost o 0,97 mln zł (o 8,2 %) w ujęciu r/r. W raportowanym okresie największy wzrost można było zaobserwować w segmencie wojskowym (wzrost o 35,5% r/r), transportowym (wzrost o 33,9 % r/r) oraz nauka i medycyna (wzrost o 27,6 % r/r). Więcej na temat wyników trzeciego kwartału – tutaj. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2