reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Amica Przemysł elektroniczny |

Amica przedstawiła szacunki za trzy kwartały

Największy polski producent AGD po trzech kwartałach 2020 roku odnotował przychody na podobnym poziomie co w analogicznym okresie roku poprzedniego, ale zwiększył zyski.

Zarząd Amiki przekazał do wiadomości publicznej wstępne, szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Amica SA za III kwartały 2020 roku. Grupa Amica zanotowała szacunkowo w trzech kwartałach 2020 roku zbliżone w ujęciu rok do roku przychody ze sprzedaży (2.133,4 mln zł), co przy wzroście marży operacyjnej o 1,3 pkt. proc. pozwoliło na wypracowanie 136,8 mln zysku operacyjnego (+26,3%). Jeszcze mocniej wzrosła rentowność na poziomie zysku brutto (+1,7 pkt proc.), dzięki czemu wynik na tym poziomie zwiększył się o 39,3% rdr, do 130,4 mln zł. – W trzecim kwartale obserwowaliśmy na wielu rynkach ożywienie popytu po okresie lockdownu w marcu i kwietniu. Wraz z dużym reżimem kosztowym pozwoliło nam to wypracować wysokie dynamiki wzrostu wyników, które przekroczyły nasze wcześniejsze oczekiwania. Mając na uwadze tę niestandardową sytuację obiegającą od tradycyjnej sezonowości dla Grupy Amica, zdecydowaliśmy się wyjątkowo na publikację wstępnych, szacunkowych wyników finansowych przed publikacją finalnego raportu okresowego, która jest zaplanowana na 27 listopada – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica. ds. finansowych i personalnych. – Nasza restrykcyjna polityka finansowa oznacza kontynuację bardzo dobrej sytuacji płynnościowej, dzięki czemu jesteśmy przygotowani na ewentualne skutki drugiej fali pandemii. O ile bowiem jesteśmy zadowoleni z października, to liczymy się z perturbacjami rynkowymi w listopadzie w ślad za kolejnymi obostrzeniami w poszczególnych krajach. Podobnie jak listopad oceniamy grudzień, mimo że z racji okresu przedświątecznego powinien być dobrym czasem dla branży AGD – dodaje CFO Grupy Amica. Biorąc pod uwagę charakter trwającej pandemii, z inicjatywy Prezesa Jacka Rutkowskiego w Grupie Amica został powołany projekt „Day After”, który jest sukcesywnie realizowany. Jego celem jest wykorzystanie kluczowych trendów i zmian zachowań konsumenckich w „nowej normalności”. Powołane zostały zespoły tematyczne ds. czynników makroekonomicznych, sytuacji na rynku AGD w Europie, dostosowania organizacji do nowej rzeczywistości, finansów. – Widzimy istotne zmiany, wśród których jest korelacja odbudowy rynków geograficznych ze wskaźnikami makro, zmiana zachowania konsumentów, w tym wyższa wrażliwość na cenę i przesunięcie wydatków gospodarstw domowych z np. podróży na renowację domów i mieszkań, a także gwałtowny rozwój sprzedaży w kanałach internetowych. W rezultacie przyspieszamy transformację cyfrową, stawiamy na pracę zdalną i spotkania wirtualne, automatyzujemy procesy wewnętrzne oraz angażujemy zaawansowane narzędzia IT wspierające sprzedaż i działania marketingowe – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i personalnych.
Grupa © Amica to europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W portfelu grupy znajdują się marki Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia) oraz CDA (Wielka Brytania) i Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dostarczając ponad 5 milionów urządzeń rocznie na ponad 70 rynków na świecie. W 2019 roku przychody Grupy Amica wyniosły 3 023 mln PLN.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2