reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Nauka i technologie |

PhotonHub Europe pomoże we wdrażaniu technologii fotonicznych w przemyśle europejskim

PhotonHub Europe, nowe ogólnoeuropejskie centrum innowacji cyfrowych w dziedzinie fotoniki, którego jednym z partnerów jest Politechnika Warszawska, otrzymało 19 mln EUR dofinansowania z unijnego programu Horyzont 2020. Centrum będzie wspierało rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

PhotonHub Europe, dzięki szybszemu i inteligentniejszemu wdrażaniu technologii opartych na fotonice, pomoże europejskim firmom z sektora MŚP oraz spółkom o średniej kapitalizacji stać się wysoce konkurencyjnymi cyfrowymi przedsiębiorstwami. Do 2025 r. centrum ma zamiar stworzyć ponad 1000 zaawansowanych technologicznie miejsc pracy na terenie UE oraz wygenerować prawie 1 mld EUR w formie przychodów i zwiększenia wartości funduszy „venture capital”. Aby przyspieszyć wdrażanie technologii fotonicznych przez przemysł europejski, PhotonHub utworzy centrum innowacji fotonicznych. Ma to być kompleksowe rozwiązanie, które połączy wszystkie najlepsze w swojej klasie technologie fotoniczne, obiekty, a także wiedzę i doświadczenie 53 najlepszych centrów kompetencji – partnerów projektu – z całej Europy. Centrum będzie dostępne dla każdej europejskiej firmy, chcącej wprowadzać innowacje z dziedziny fotoniki. W rezultacie PhotonHub zapewni firmom, w szczególności z sektora MŚP i przedsiębiorstwom o średniej kapitalizacji, które jeszcze nie użytkowały lub dopiero zaczęły korzystać z technologii fotonicznych, usługi obejmujące m.in. wsparcie w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji, wsparcie innowacji „sprawdź zanim zainwestujesz” czy wsparcie w znalezieniu inwestycji. PhotonHub Europe jest efektem ponad 15-letniej współpracy wielu organizacji w ramach wcześniejszych projektów w Europie. Aktywnie uczestniczyła w nich również Politechnika Warszawska. W tym czasie współkoordynatorem projektów w zakresie mikrooptyki „NEMO” i projektu ACTMOST, a następnie członkiem rady koordynacyjnej na poziomie europejskim i koordynatorem w PW projektów zintegrowanych ACTPHAST (7PR) oraz ACTPHAST4.0 i ACTPHAST4R (H2020) była prof. Małgorzata Kujawińska z Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki. Politechnika Warszawska jest jednym z partnerów naukowych PhotonHub Europe. W projekcie uczestniczą trzy wydziały zrzeszone w Centrum Badawczym Priorytetowego Obszaru Badawczego Technologie fotoniczne: Wydział Mechatroniki (koordynator PhotonHub Europe w PW), Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Fizyki. Prof. Małgorzata Kujawińska jest członkiem zespołu odpowiedzialnego za ewaluację projektów zgłaszanych przez firmy. – To jeden z najważniejszych organów decyzyjnych na poziomie operacyjnym PhotonHub Europe. Ocenia potrzeby wsparcia firmy na podstawie opisu zakresu innowacyjnego wyzwania – mówi prof. Małgorzata Kujawińska. – Politechnika Warszawska ma być również jednym z głównych podmiotów oferujących wsparcie w edukacji i szkoleniach z zakresu fotoniki i podnoszeniu kompetencji – dodaje. PhotonHub Europe rozpocznie działalność na początku 2021 r. i będzie prowadził ciągły, otwarty nabór dla firm ubiegających się o wsparcie centrum. Fotonika – nauka i technologia światła – to kluczowa technologia, która radykalnie zmienia tradycyjny przemysł. Technologie fotoniczne są wykorzystywane do tworzenia i wprowadzania na rynek nowych produktów wykorzystywanych przez użytkowników końcowych w różnych dziedzinach, takich jak: zdrowie, infrastruktura cyfrowa, produkcja, bezpieczeństwo, przestrzeń kosmiczna i obronność, sektor rolno-spożywczy, mobilność i energia. Ze względu na duży potencjał „Technologie fotoniczne” uznano za jeden z siedmiu Priorytetowych Obszarów Badawczych intensywnie rozwijanych w Politechnice Warszawskiej w ramach projektu „Uczelnia Badawcza”. – Dzięki zintegrowanym pracom naukowym i wdrożeniowym w zakresie fotoniki wydziałów Mechatroniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Fizyki, na forum krajowym i międzynarodowym, Politechnika Warszawska ma szansę stać się jednym z najważniejszych partnerów wsparcia technologicznego w projekcie PhotonHub Europe – podkreśla uczelnia w komunikacie. Źródło: Politechnika Warszawska

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
December 07 2023 23:13 V22.1.2-1