reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny | 05 listopada 2020

Grupa LUG trzeci kwartał zamyka zyskiem 1,8 mln zł

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2020 r. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wyniosły 42,2 mln zł, czyli o 4,0 procent więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Po trzech kwartałach 2020 roku zysk brutto na sprzedaży wyniósł 54,3 mln zł wzrastając o 11,2 procent rdr. Marża brutto na sprzedaży w ujęciu narastającym za dziewięć miesięcy roku osiągnęła poziom 40,9 procent. W trzecim kwartał spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1,8 mln zł, co łącznie za trzy kwartały dało wynik netto 6,4 mln zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł 6 mln zł i był o 3,5 mln zł wyższy w porównaniu do III kwartału minionego roku. Na dobre wyniki trzeciego kwartału pozytywnie wpłynęło odmrażanie regionalnych gospodarek po okresie wiosennego lockdownu spowodowanego pandemią koronawirusa oraz realizacja popytu charakterystycznego dla drugiej połowy roku w branży budowlanej – informuje firma. – Pomimo niesprzyjającej sytuacji ekonomiczno-społecznej trzeci kwartał zakończyliśmy w dobrych nastrojach, poprawiając wyniki finansowe Grupy nie tylko kwartał do kwartału, ale i rok do roku. Pozytywnie oceniam też kondycję Grupy LUG w kolejnych okresach. Co prawda w pierwszych trzech kwartałach roku odnotowaliśmy dużą fluktuację wyniku pomiędzy poszczególnymi miesiącami, co ściśle związane jest z nieprzewidywalnością sytuacji gospodarczej w okresie tak silnej pandemii. Jednak bazując na wcześniejszych doświadczeniach i obecnym poziomie zamówień jestem optymistą i sądzę, że ostatni kwartał roku zakończymy pozytywnym wynikiem. Oczywiście wszystko zależy od rozwoju zagrożenia epidemiologicznego i strategii walki z wirusem jaką przyjmą światowe gospodarki oraz tego, jak na ograniczenia zareagują branże budowlane w poszczególnych krajach – komentuje wyniki Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu Grupy Kapitałowej LUG SA. Wynik operacyjny Grupy LUG w III kwartale br. wyniósł 3,6 mln zł wobec 0,5 mln zł przed rokiem, co w głównej mierze było uwarunkowane świadczeniem na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP w kwocie 1,7 mln zł. Narastająco od początku 2020 roku zysk operacyjny wyniósł 7,8 mln zł względem 0,2 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. Wynik podyktowany jest otrzymanym wsparciem finansowym na ochronę miejsc pracy o łącznej wartości 2,6 mln zł oraz wdrożonymi działaniami optymalizacyjnymi na przestrzeni 2020 r. uwzględniającymi zarówno poprawę procesów, jak i racjonalizację wykorzystania zasobów. Marża operacyjna w III kw. 2020 r. wyniosła 8,5 procent względem 1,3 procent w III kw. 2019 r., oraz 5,9 procent za okres 9 miesięcy 2020 r. w porównaniu do 0,2 procent w tym samym okresie 2019 r. Korygując marżę operacyjną o otrzymane wsparcie finansowe na ochronę miejsc pracy jej poziom w III kw. 2020 r. osiągnąłby poziom 4,5 procent (+3,2pp r/r), natomiast w okresie od stycznia do września 2020 r. 3,9 procent (+3,7pp r/r). W III kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa LUG wypracowała skonsolidowany wynik EBITDA w wysokości 6 mln zł rosnąc o 3,5 mln zł rok do roku. Natomiast w okresie dziewięciu miesięcy 2020 roku wynik EBITDA wyniósł 14,8 mln zł, to wzrost o 8,5 mln zł w porównaniu do danych z roku 2019. Skorygowany o uzyskane świadczenie na ochronę miejsc pracy wynik EBITDA wyniósłby w III kw. br. 4,3 mln zł (+1,8 mln zł r/r) oraz 12,2 mln zł (+5,9 mln zł r/r) za okres 9 miesięcy 2020 r. Marża EBITDA wyniosła w III kwartale br. 14,3 procent oraz 11,2 procent w okresie od stycznia do września 2020 roku. Na poziomie wyniku netto, Grupa Kapitałowa LUG S.A. wypracowała w III kw. 1,8 mln zł (+0,65 mln zł r/r) przy rentowności netto na poziomie 4,3 procent (+1,4pp r/r) oraz 6,42 mln zł (+6 mln zł r/r) przy rentowności netto na poziomie 4,8 procent (+4,5pp r/r) za trzy kwartały 2020 roku. Skonsolidowane wyniki za III kwartał 2020 roku zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2020 roku w dniu 10 listopada 2020 roku. © LUG
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2