reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 października 2020

Energa Operator wybrała ofertę Apatora

Oferta Apator SA została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 przetargu na dostawę liczników energii elektrycznej z komunikacją PLC wraz z modemami komunikacji zastępczej, ogłoszonym przez Energa Operator SA.

Wartość oferty wynosi 67,0 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Warunki przetargu przewidywały, iż jednemu wykonawcy będzie mogło być udzielone zamówienie tylko na jedną część przetargu – poinformował Apator w komunikacie.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1