reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

APS Energa ma zamówienie o wartości 7,3 mln PLN

Spółka dostarczy i weźmie udział w uruchomieniu urządzeń zasilania obiektów kompleksu serwisowo-magazynowego wraz z obiektem administracyjnym i infrastrukturą wojskową. Zamawiającym jest Energomontaż-Poznań.

Łączna wartość umowy wynosi 1,6 mln EUR netto (tj. ok. 7,3 mln PLN według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP obowiązujący na dzień dokonania wyboru). Dostawy urządzeń będą realizowane etapowo, w okresie od kwietnia do lipca 2021 roku. Nowy kontrakt wpisuje się w strategię dywersyfikacji branżowej struktury przychodów spółki. Jednym z celów przyjętej strategii na lata 2019-2021 jest dywersyfikacja struktury portfela produktów poprzez dalszy rozwój w segmencie transportu i trakcji. Zaplanowano też rozwój technologii w obszarach elektromobilności, magazynowania energii, infrastruktury trakcyjnej oraz pochodnych niż technologicznych. W I półroczu zgodnie z przyjętą i realizowaną strategią nastąpiła dalsza dywersyfikacja branż odbiorców i zwiększanie udziału w przychodach Grupy produktów wystandaryzowanych (powtarzalnych). Dominującym rynkiem pod względem sprzedaży w I połowie br. był rynek polski, który stanowił 52% przychodów (47% w analogicznym okresie 2019 r.). Drugim kluczowym rynkiem pozostaje rynek rosyjski, który odpowiadał za 31% wartości sprzedaży (41% w pierwszym półroczu 2019 r.). Łącznie w minionym półroczu przychody Grupa APS Energia wyniosły 30,1 mln PLN. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-2