reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 13 października 2020

Innowatorzy z Mazowsza ze wsparciem NCBR

Druk 3D, fotowoltaika czy temematyczny system do oceny stylu jazdy – oto przykładowe projekty, które pozyskały dofinansowanie w konkusie „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”. Przeprowadzony w ramach Programu Innowacyjny Rozwój konkurs nie miał ograniczeń tematycznych. Dofinansowania w łącznej wysokości ponad 210 mln zł NCBR przyznało 26 projektom, w tym 8 projektom, które zgłosiły konsorcja. Oto kilka przedsięwzięć związanych z obszarem elektroniki (wraz z całkowitą wartością projektu).
  • Sygnis New Technologies sp. z o.o., Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe: Skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym, 7,67 mln PLN,
  • Sygnis New Technologies sp. zo.o., Fundacja Badań i Rozwoju Nauki: Stworzenie technologii druku z biomateriałów i skonstruowanie biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów, 9,89 mln PLN,
  • Giss sp. z o.o.: Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego terminala VSAT w klasie Flyaway z unikatowym kontrolerem zarządzającym, a także autorskiej technologii wytwarzania, pozwalającej na zwiększenie skali integracji i redukcję wagi, 7,21 mln PLN,
  • Green CEnergy sp. z o.o., Politechnika Warszawska: System wspierający budowę, utrzymanie oraz optymalizację produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych - OptyMator PV, 4,31 mln PLN,
  • Creotech Instruments SA, AP-Tech sp. z o.o., Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: System Automatycznego Monitorowania Przeszkód Lotniczych – SAMPLE, 17,5 mln PLN,
  • Sparkbit Labs Sp. z o.o: Telematyczny system wraz z urządzeniem SparkSense do kontekstowej analizy i oceny stylu jazdy, 3,55 mln PLN.
Ogłoszony przez NCBR w marcu tego roku konkurs był skierowany do przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Wymóg realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego dotyczył jedynie projektów realizowanych przez przedsiębiorców samodzielnie. W przypadku konsorcjów wystarczyło, że jeden z konsorcjantów będzie prowadził prace B+R na Mazowszu. Konkurs pozwalał na przygotowanie projektów obejmujących minimum eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Wnioskodawcy samodzielnie określali zakres i budżet zgłaszanych projektów. W konkursie do NCBR wpłynęło 281 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,9 mld zł. Budżet konkursu wynosił - w części dla woj. mazowieckiego – 220 mln zł.
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1