reklama
reklama
reklama
reklama
© richard thomas dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 października 2020

KE ustanowi europejski sojusz na rzecz surowców

Sojusz ma się skoncentrować na najpilniejszych potrzebach, czyli zwiększeniu odporności UE w łańcuchu wartości metali ziem rzadkich i magnesów, ponieważ ma to zasadnicze znaczenie dla większości ekosystemów przemysłowych UE, takich jak energia odnawialna, obrona i przemysł kosmiczny.

Z czasem sojusz można będzie rozszerzyć w celu zaspokojenia innych potrzeb w zakresie surowców krytycznych i metali nieszlachetnych. Zapowiadany sojusz to część przestawionego przez Komisję Europejską planu działania w sprawie surowców krytycznych. KE chce bowiem zmniejszyć zależność Europy od państw trzecich, zdywersyfikować dostawy ze źródeł pierwotnych i wtórnych oraz zwiększyć efektywność gospodarki zasobami i obiegu zamkniętego. Aby lepiej wykorzystać lokalne surowce, Komisja określi wraz z państwami członkowskimi i regionami projekty wydobywcze i przetwórcze, które można uruchomić w UE jeszcze do 2025 r. Specjalny nacisk położony zostanie na regiony górnictwa węglowego i inne regiony w okresie transformacji, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy specjalistycznej i umiejętności w zakresie technologii górniczych, wydobywczych i przetwórczych. Komisja będzie też wspierać wykorzystanie unijnego programu obserwacji Ziemi „Copernicus”, aby poprawić poszukiwanie zasobów, eksploatację i zarządzanie środowiskowe po zamknięciu. Jednocześnie program „Horyzont Europa” będzie wspierać badania naukowe i innowacje, w szczególności w kwestii nowych technologii górniczych, zastępowania i recyklingu. Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu pozostałe działania będą dotyczyć obiegu zamkniętego i zrównoważonego charakteru łańcucha wartości surowców. Do końca 2021 r. Komisja opracuje kryteria zrównoważonego finansowania sektorów górnictwa i wydobywczego. Określi również możliwości pozyskiwania wtórnych surowców krytycznych z zapasów i odpadów UE oraz wskaże obiecujące projekty dotyczące odzyskiwania surowców do 2022 r. Komisja zawiąże międzynarodowe partnerstwa strategiczne, aby zabezpieczyć dostawy surowców krytycznych niedostępnych w Europie. Pilotażowe partnerstwa z Kanadą, zainteresowanymi państwami Afryki i krajami sąsiadującymi z UE rozpoczną się już w 2021 r. W ramach tych partnerstw oraz na innych forach międzynarodowej współpracy Komisja będzie promować zrównoważone i odpowiedzialne praktyki wydobywcze oraz przejrzystość.
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-1