reklama
reklama
reklama
© Pixabay Biznes | 01 października 2020

Apator Elkomtech przejmie dział IT firmy Atrem SA

Grupa Apator planuje rozszerzenie oferty software’u o rozwiązania dla sektora gazowniczego poprzez przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Atrem SA.

Strategia biznesowa Grupy Apator przewiduje między innymi rozwój rozwiązań i usług w zakresie automatyzacji pracy sieci, w tym dywersyfikację tego obszaru biznesu o inne media. Realizując te plany strategiczne, w dniu 29 września br. Apator Elkomtech SA zawarła przedwstępną umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) spółki ATREM SA obejmującej działalność w zakresie IT. Docelowo przejęcie działu IT spółki ATREM SA pozwoli rozszerzyć ofertę Grupy o narzędzia informatyczne dla sektora gazowniczego – czytamy w komunikacie Apatora. Apator Elkomtech SA i ATREM SA ustaliły, że zawarcie umowy nastąpi 6 listopada 2020 roku, pod warunkiem wyrażenia zgody na sprzedaż ZCP przez walne zgromadzenie ATREM SA. Wartość ZCP określono w umowie na około 4 mln PLN, a zapłata nastąpi w 3 transzach. Apator zwraca uwagę na fakt, że sektor energetyczny oraz gazowy podlegają dynamicznej transformacji, która wymusza konieczność dostosowania infrastruktury i technologii do nowych wyzwań. Dostarczanie mediów użytkowych (energii elektrycznej, ciepła czy gazu) w sposób zoptymalizowany pod względem kosztowym i jakościowym oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw nie są dziś możliwe bez inwestycji w rozwiązania software’owe. W przypadku energetyki dodatkowym, niezwykle istotnym wyzwaniem jest skuteczna integracja coraz większej ilości źródeł rozproszonych. W portfolio Grupy Apator dwie linie biznesowe rozwijają rozwiązania informatyczne dla sektora energetycznego: łódzki Apator Elkomtech specjalizuje się w implementacji systemów do sterowania i nadzoru siecią elektroenergetyczną, zaś zielonogórski Apator Rector dostarcza autorskie systemy informatyczne wspomagające efektywne zarządzanie majątkiem sieciowym. – Grupa Apator planuje wykorzystać doświadczenie nabyte w efekcie współpracy ze spółkami energetycznymi, rozwijając ofertę software’ową w sektorze gazowniczym. Wraz z przejęciem zasobów IT spółki ATREM, Apator Elkomtech pozyska rozwiązania, które bydgoska spółka wypracowała dla spółek segmentu gazowniczego. Inwestycja pozwoli na przygotowanie kompleksowej oferty w oparciu o inteligentne urządzenia pomiarowe, które w swoim portfolio posiada z kolei tczewski Apator Metrix, będący wiodącym producentem gazomierzy w Europie – informuje Apator. Łączenie kompetencji zespołów informatycznych własnych oraz docelowo pozyskanych w wyniku przejęcia części przedsiębiorstwa ATREM pozwoli Grupie Apator rozwijać oprogramowanie i systemy ICT m.in. w obszarach kolekcji danych z urządzeń telemetrycznych czy systemów GIS’owych dla klientów z branży gazowniczej.
reklama
reklama
September 29 2022 15:24 V20.8.40-1