reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Sonel utrzymuje wysokie tempo wzrostu

Na półmetku 2020 roku grupa notuje ponad 20%. zwyżkę przychodów i przeszło dwukrotny wzrost zysku netto. Na początku poniedziałkowej sesji kurs akcji Sonela zyskuje nawet blisko 9%.

Pierwsze półrocze 2020 roku przyniosło Sonelowi wzrost skonsolidowanych przychodów o ponad 20% w ujęciu r/r do 62,1 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 18,4 mln zł wobec 14,3 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. EBIT skoczył o 85% do 9,5 mln zł, a zysk netto o 107% do 8,7 mln zł. Największy udział w sprzedaży miała jednostka dominująca Sonel SA, która wypracowała 87,1% łącznych przychodów, notując ponad 17% dynamikę. Spółka największy wzrost uzyskała w obszarze sprzedaży mierników (24,8%). Sprzedaż przyrządów pomiarowych i innego asortymentu związanego z tą strefą działalności stanowiła 62,1% ogólnych przychodów, osiągając wartość 34,4 mln zł. Przychody w obszarze produkcji usługowej odpowiadały za pozostałe 37,9% (blisko 21 mln zł). Na drugim miejscu uplasował się Foxytech – 6,2 mln zł przychodów (+68%) i 171,9 tys. zł zysku. Spółka Sonel Indie osiągnęła 1,8 mln zł przychodów (+89%) i dodatni wynik w kwocie 120 tys. zł. Spółka nie jest zadłużona w instytucjach finansowych. – W 2020 roku Grupa Kapitałowa, w tym głównie Sonel SA, kontynuuje próby rozszerzenia rynków zbytu na inne nowe państwa i intensyfikuje sprzedaż na rynkach dotychczasowych. Rozwijane są internetowe kanały i narzędzia ofertowania, dystrybucji i wsparcia. Kolejne lata będą skutkowały wdrażaniem rozwiązań, dla których jednym z kluczowych wyzwań będzie możliwość lokowania ich w niezmienionej formie na rynku Polski, Europy, w szczególności w Niemczech, Austrii i Szwajcarii oraz w Ameryce Południowej, Azji i Stanach Zjednoczonych – czytamy w raporcie Sonela. Firma przypomina też, że rozwój produktów Sonel jest realizowany w oparciu o własne środki wspomagane przez programy unijne. Zarząd podpisał szereg umów dotacyjnych na najbliższe lata w celu pozyskania kolejnych środków z programów pomocowych związanych z rozwojem innowacyjności. Podmiot zależny Foxytech będzie kontynuował aktywność głównie w obszarze rozwoju sprzedaży liczników we współpracy z dostawcą komponentów. Głównym źródłem przychodów mają być realizowane dostawy w ramach przetargów. Kluczowe dla rozwoju tego podmiotu jest zaangażowanie technologiczne i kapitałowe partnera z Chin. Na rynku indyjskim trwają prace nad wprowadzeniem do oferty i osiągnięciem istotnej sprzedaży urządzeń do pomiaru rezystancji. Podjęto próby rozwoju sprzedaży detalicznej w sieci sklepów – informuje Sonel. W minionym półroczu pandemia Covid-19 nie miała większego wpływu na działalność grupy. Na koniec czerwca Sonel dysponował kwotą 14,5 mln zł, co oznacza wzrost o 82% względem końca 2019 roku. Poprawił się także cash flow operacyjny. W I półroczu tego roku wyniósł 9,2 mln zł wobec 8,9 mln zł z analogicznego okresu ubiegłego roku. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1