reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

PZ Cormay ma przedwstępną umowę kupna nieruchomości pod inwestycję w CP-L

Spółka planuje zakup nieruchomości położonej w Świdniku pod planowaną budowę Centrum Produkcyjno-Logistycznego (CP-L). Ustalona cena nabycia to 2,7 mln zł.

Wcześniej biotechnologiczna spółka podjęła decyzję o przeniesieniu lokalizacji planowanej inwestycji związanej z budową Centrum Produkcyjno-Logistycznego (CP-L) na działce w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, podstrefa Lublin. W związku z tym w zeszłym roku zawarto umowę sprzedaży tej nieruchomości za kwotę 5,7 mln zł. PZ Cormay już wcześniej informował o rozważeniu korzystniejszej lokalizacji nowego przedsięwzięcia. Jedną z podstawowych przesłanek przemawiających za ewentualną zmianą lokalizacji były korzyści wynikające z wejścia w życie ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, głównie w formie zwolnień podatkowych na okres 15 lat. W efekcie zawarto umowę przedwstępną kupna działki w Świdniku za 2,7 mln zł. Z ostatniego raportu półrocznego wynika, że pandemia wygenerowała dla Grupy nowe szanse biznesowe, związane ze sprzedażą w Polsce, a ostatnio również poza granicami kraju, sprzętu oraz testów serologicznych wykorzystywanych w diagnostyce zachorowań na COVID-19. Z drugiej strony odcisnęła negatywne piętno na wynikach pozostałych segmentów. Zarząd liczy, że w warunkach trwającej pandemii, w drugiej połowie 2020 roku umocni swoją pozycję na światowym rynku diagnostycznym. W drugim kwartale bieżącego roku Grupa osiągnęła 13,7 mln zł skonsolidowanych przychodów. Na koniec czerwca dysponowała kwotą około 5,5 mln zł środków pieniężnych. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 30 2023 20:03 V22.0.11-2
reklama
reklama