reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Nauka i technologie | 17 września 2020

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego uruchomiono superkomputer Cato

System ma być wykorzystywany m.in. do badań z zakresu epidemiologii, energetyki, cyfrowej medycyny czy projektowania nowych materiałów.

W Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW uruchomiony został superkomputer Cato. Przeznaczony ma być do realizowania obliczeń wysokiej wydajności (HPC - High Performance Computing), rozszerzonych o zadania sztucznej inteligencji (AI - Artificial Intelligence) i wysokowydajnej analizy danych (HPDA - High Performance Data Analytics). Umożliwi realizację zagadnień modelowania i symulacji zjawisk i procesów bazując na dużych zbiorach danych. W superkomputerze z UKSW wykorzystywana jest technologia, która tworzy szkielet jednego z najszybszych superkomputerów na świecie Summit, wyposażonego w procesory IBM POWER9. Podczas środowej konferencji prasowej inaugurującej działanie superkomputera dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW prof. Marek Niezgódka opowiadał, w czym może pomóc nowy sprzęt. – Pierwszym obszarem jest stworzenie infrastruktury obliczeniowej, która umożliwi systematyczne tworzenie dynamicznych map epidemicznych w skali kraju, modeli o wysokiej rozdzielczości– powiedział prof. Niezgódka. Dodał, że nie chodzi tylko o modele dotyczące obecnej epidemii. – Dzisiaj jest COVID-19, a jutro nazwa może być nowa. Co gorsza epidemie mogą się ze sobą spotkać i wzajemnie na siebie oddziaływać. Poziom złożoności wyzwań, które wtedy się zaczną pojawiać – a to może być kwestia nadchodzących miesięcy – jest zupełnie nowy – ocenił. Kolejnym obszarem badań przy użyciu superkomputera będą systemy energetyczne, w których produkcja energii i jej magazynowanie będą rozproszone. Jak powiedział prof. Niezgódka, jest to zupełnie nowa sytuacja, jeśli chodzi o przetwarzanie danych. Następnym zakresem badań jest cyfrowa medycyna. – Wykorzystanie globalnych zasobów danych w sposób inteligentny do podejmowania decyzji diagnostycznych, a następnie sugestii terapeutycznych, jest dziś warunkiem koniecznym rozwoju medycyny – ocenił prof. Niezgódka. Wyjaśnił, że dzięki metodom obliczeniowym można wypracowywać precyzyjne metody diagnostyczne dostosowane do danych konkretnego człowieka, ale wykorzystujące wiedzę w skali globalnej. Na superkomputerze z UKSW podejmowane mają być też badania dotyczące projektowania nowych materiałów. Za pomocą modeli komputerowych można szybciej weryfikować tezy o użyteczności danych materiałów do konkretnych zastosowań, więc spośród tysięcy eksperymentów komputer mógłby wskazać kilka, które mają największe szanse zakończyć się sukcesem. Prof. Niezgódka zapowiedział że na uniwersytecie tworzone będą interdyscyplinarne zespoły, które obok rozwiązywania problemów związanych z tworzeniem nowych technologii, będą brały też pod uwagę aspekty społeczne i humanistyczne, które wiążą się z analizą dużych zbiorów danych. Zastanawiał się, czy ogromne możliwości pozyskiwania danych i ich przetwarzania nie powinny się wiązać z wytyczaniem granic, jak z tych danych można korzystać. Chodzi o to, by rozwój nowych technologii nie ingerował zanadto w życie człowieka i społeczeństw. Superkomputer to część infrastruktury badawczej finansowanej w ramach projektu Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW ze środków UE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Źródło: PAP – Nauka w Polsce
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-2