reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG Przemysł elektroniczny |

LUG zwiększa swój udział w spółce BIOT

Zielonogórski producent z branży oświetleniowej, LUG SA, poinformował o nabyciu od TOKA - Burzyński, Guzowski Sp.j. (TOKA) 980 udziałów spółki BIOT sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, zwiększając swój udział w spółce do 75,5%.

Zakupione udziały stanowiły 50% udziałów posiadanych przez TOKA w spółce BIOT sp. z o.o. Pozostałe 50% udziałów posiadanych przez TOKA zostało nabyte przez osobę fizyczną, Tomasza Guzowskiego. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji zakupu LUG posiada 3020 udziałów o łącznej wartości nominalnej 151.000,00 zł, stanowiących 75,5% kapitału spółki BIOT sp. z o.o. BIOT to spółka technologiczna utworzona w 2017 roku przez LUG SA oraz TOKA (51% - 49%). Głównym obszarem działalności podmiotu jest prowadzenie badań i stymulowanie rozwoju w obszarze nowych technologii oświetleniowych.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-1