reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 września 2020

SoftBlue zwiększa udział w akcjonariacie InventionMed

Notowane na NewConnect SoftBlue SA skierowało prywatną emisję akcji do swojego partnera biznesowego, firmy InventionMed SA i wyemitowało 19 mln akcji serii E w cenie 1,42 PLN za akcje. Tym samym spółka zwiększyła udział w akcjonariacie InventionMed do 50 proc.

W lipcu br. SoftBlue SA zainwestowało w InventionMed SA. Firma kupiła wówczas pakiet ponad 10 mln akcji, co stanowiło blisko 30 proc. wszystkich akcji INM. 7 września 2020 SoftBlue przyjęło ofertę objęcia akcji serii E uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy InventionMed SA i strony zawarły umowę objęcia 15 mln akcji serii E, tym samym firma zwiększyła udział w akcjonariacie InventionMed o dodatkowe 20 proc. Cena emisyjna akcji serii E wyemitowanych przez InventionMed wyniosła 1,23 zł i była to średnia cena notowań akcji tej spółki na rynku NewConnect. Wraz z umową objęcia akcji, SoftBlue poinformowało o niezbywaniu akcji (lock-up) serii E przez okres trzech lat od dnia zawarcia umowy. – To pozytywny zapis umowy, dzięki któremu obie strony mogą czuć się komfortowo. Przypomnę, że razem z SoftBlue tworzymy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR. Współpraca między naszymi dwoma firmami układa się bardzo dobrze, co pozwala przewidywać, że wspólnych projektów będzie więcej – komentuje Tomasz Kierul, prezes InventionMed SA. Dodatkowo SoftBlue SA wyemitowało w ramach kapitału docelowo 19 mln akcji serii E, które w całości zostały skierowane i objęte przez InventionMed SA. – Wyemitowaliśmy 19 mln akcji serii E, które zostały skierowane w trybie emisji prywatnej do naszego partnera, firmy InventionMed. Docelowo nasz udział w spółce będzie wynosił 50 proc. wszystkich jej akcji. To istotny krok na drodze do zacieśnienia wspólnych relacji biznesowych. Mam nadzieję, że przyczyni się to też do przyspieszenia realizacji poszczególnych etapów wspólnie prowadzonych projektów, w tym budowy wirtualnego szpitala w Bydgoszczy – mówi Michał Kierul, prezes SoftBlue SA. Cenę emisyjną ustalono na 1,42 zł, co stanowi średnią cenę rynkową akcji spółki z okresu ostatnich trzech miesięcy. SoftBlue SA uruchomiło także program motywacyjny kierowany do pracowników, w ramach którego wyemitowało 2,6 mln warrantów subskrypcyjnych imiennych serii D. – Warranty subskrypcyjne nie zostały wydane zarządowi SoftBlue. Skierowaliśmy je w całości do kilkunastu osób fizycznych, w tym pracowników, partnerów, współpracowników naszej firmy i członka Rady Nadzorczej – informuje Michał Kierul. – Pozwoli to naszym pracownikom bardziej związać się z firmą i realizowanymi przez nią projektami. Pracownicy mają czas do końca 2023 roku na realizację warrantów – dodaje.
Bydgoska spółka SoftBlue powstała 2003 roku. Firma komercjalizuje badania naukowe oraz prowadzi działania doradcze dla instytucji publicznych i biznesu, a także projekty dedykowane systemom IT. Dział Badań i Rozwoju SoftBlue skupia się na trzech głównych obszarach: biotechnologii, teleinformatyce oraz programowaniu. SoftBlue prowadzi szereg działań mających na celu udogodnienia dla społeczeństwa oraz ochronę środowiska. Spółka opracowała między innymi autorskie systemy w dziedzinie ochrony powietrza np.: SoftBlue Airdron. Od 2015 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect. SoftBlue SA w tym roku utrzymało status Centrum Badawczo-Rozwojowego. InventionMed SA to notowana na NewConnect innowacyjna polska spółka technologiczna działająca w segmencie medycznym. Firma specjalizuje się w tworzeniu symulatorów medycznych w technologii wirtualnej rzeczywistości na potrzeby edukacji w dziedzinie dermatologii klinicznej i estetycznej. Docelowo, przygotowane aplikacje mają umożliwić realizację wielu różnych zabiegów dermatologicznych. W zależności od potrzeb tworzone będą kolejne aplikacje, które umożliwią symulację leczenia konkretnych, coraz bardziej skomplikowanych schorzeń medycznych. InventionMed S.A. rozpoczęło działalność w styczniu 2018 r.
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2