reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© artcp5 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 10 września 2020

PZ Cormay chce umocnić swoją pozycję na rynku diagnostycznym

Pandemia wygenerowała dla Grupy nowe szanse biznesowe związane ze sprzedażą w Polsce, a ostatnio również zagranicą, sprzętu oraz testów serologicznych wykorzystywanych w diagnostyce zachorowań na COVID-19. Z drugiej strony odcisnęła negatywne piętno na wynikach pozostałych segmentów.

PZ Cormay wskazuje, że ostatnie tygodnie przyniosły symptomy poprawy otoczenia rynkowego, związane ze stabilizacją sytuacji epidemicznej w kluczowych dla biznesu Grupy regionach świata. Spółka obserwuje wracający wzrost zainteresowania klasyczną ofertą diagnostyczną, a administracyjne ograniczenia związane z pandemią na kluczowych rynkach są luzowane lub znoszone. – Pandemia jest jednak istotnym obciążeniem dla budżetów ochrony zdrowia krajów na całym świecie, wpływając na koniunkturę w innych segmentach rynku medycznego. Dostosowujemy się do nowej rzeczywistości w zakresie produktowym i operacyjnym. W zdecydowanie większym stopniu niż dotychczas wykorzystujemy internet i zdalne narzędzia komunikacji w prowadzeniu działalności promocyjnej i sprzedażowej. Pracujemy nad dalszym poszerzeniem naszej oferty, w tym również w obszarze związanym z Covid-19. Kontynuujemy prace nad wprowadzeniem na rynek kolejnych nowych analizatorów, w tym analizatora Equisse. Liczymy, że w warunkach trwającej pandemii, w drugiej połowie 2020 roku umocnimy swoją pozycję na światowym rynku diagnostycznym – wskazuje w raporcie półrocznym Janusz Płocica, prezes zarządu PZ Cormay. Duży wpływ na tegoroczne wyniki, a szczególnie w II kwartale ma globalna pandemia Covid-19 oraz związane z nią obostrzenia dla życia społecznego i gospodarczego. Pandemia wygenerowała dla Grupy nowe szanse biznesowe, związane ze sprzedażą w Polsce, a ostatnio również poza granicami kraju, sprzętu oraz testów serologicznych wykorzystywanych w diagnostyce zachorowań na Covid-19. Przychody z tego nowego obszaru działalności wyniosły w minionym kwartale ponad 1,9 mln zł, odpowiadając za blisko 14% całkowitej sprzedaży. Z drugiej strony pandemia wpłynęła negatywnie na wyniki w pozostałych segmentach Grupy, m.in. zaburzając łańcuchy dostaw, spowalniając dynamikę postępowań przetargowych czy zmieniając priorytety zakupowe klientów. – W 2020 roku wkroczyliśmy z ofertą sprzętową gruntownie wzmocnioną przez trzy nowe analizatory biochemiczne Accent oraz nowy model analizatora hematologicznego Mythic oraz planem rozpoczęcia wiosną ofensywy sprzedażowej. Plany te ze względu na globalne zawirowania związane z pandemią musieliśmy odłożyć w czasie – dodaje Janusz Płocica. W II kwartale br., ze względu na wprowadzone ograniczenia związane z Covid-19 spółka ograniczyła funkcjonowanie niektórych działów, w tym zespołu rozwoju nowych produktów i laboratorium badawczego. Ograniczenia te wpłynęły na wolniejsze tempo realizowanych testów weryfikacyjnych aparatu Equisse. Obecnie zarząd szacuje, iż powtórzenie walidacji aparatu i linii odczynnikowej rozpocznie się we wrześniu br. i zakończy do końca 2020 roku – szacunki te nie uwzględniają ewentualnych dalszych ograniczeń w działalności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii Covid-19. W efekcie rozpoczęcie działań promocyjnych i sprzedażowych zostało przesunięte na koniec 2020 roku. W przypadku Hermes Senior montaż kolejnych egzemplarzy aparatu w nowej wersji, uwzględniającej najnowsze modyfikacje, przewidziany jest na IV kwartał 2020 roku, a ich komercjalizacja w 2021 roku. W drugim kwartale bieżącego roku Grupa osiągnęła 13,7 mln zł skonsolidowanych przychodów wykazując 0,1 mln zł straty EBITDA i 0,7 mln zł zysku netto wobec 1,2 mln zł straty EBITDA i 7,47 mln zł straty netto w I kwartału 2020 roku. Na koniec czerwca dysponowała kwotą około 5,5 mln zł środków pieniężnych. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1