reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 09 września 2020

Nestmedic podpisał umowę dotyczącą rozwoju Pregnabit Pro

Pod koniec sierpnia Nestmedic podpisał umowę z firmą Consonance na opracowanie projektu hardware jednostki głównej urządzenia Pregnabit Pro i produkcję prototypów.

W ramach umowy Consonance opracuje też koncepcję zestawu akcesorów i opakowania transportowego. Po zapłacie wynagrodzenia wszelkie prawa autorskie do projektu przejdą na własność Nestmedic. Umowa ma zostać zrealizowana maksymalnie w ciągu stu dwudziestu pięciu dni roboczych od chwili wpłynięcia zaliczki, a odbiór będzie następował etapowo. – Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy i przeniesienie praw autorskich zostało ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 338.400 zł netto i będzie płatne w transzach, aż do odbioru końcowych wyników prac przez Nestmedic – czytamy w komunikacie. Nestmedic uznał zawarcie umowy za informację znaczącą ponieważ dotyczy ona rozwoju kluczowego produktu firmy, a także z uwagi na okoliczność, że wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy przedstawia wartość istotną w kontekście wysokości przychodów grupy kapitałowej Nestmedic osiągniętych w ostatnich czterech kwartałach – wyjaśnia firma. Preganbit, urządzenie do monitorowania dobrostanu płodu i matki, to flagowe urządzenie wrocławskiej firmy telemedycznej Nestmedic SA.
reklama
October 14 2021 17:14 V18.25.1-1