reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Zortrax Przemysł elektroniczny | 08 września 2020

Zortrax połączy się z Corelens i uzyska status spółki publicznej

Zortrax SA podpisał list intencyjny z notowaną na NewConnect spółką Corelens w sprawie połączenia obu podmiotów. Celem jest uzyskanie przez Zortrax statusu spółki publicznej.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Zortrax na Corelens w zamian za akcje, które Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax. W ramach emisji połączeniowej Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax co najmniej 112.681.666 (sto dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, po cenie nie wyższej niż 1,26 zł. Emisja zostanie dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. Przeprowadzenie emisji nie będzie wiązać się z koniecznością sporządzenia ani zatwierdzenia prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze Zortrax będą kontrolować co najmniej 97 proc. akcji Corelens – informuje Zortrax w komunikacie. – Uważamy, że GPW jest naturalnym środowiskiem dla firm o technologicznym i eksportowym profilu, a my bez wątpienia do tego grona się zaliczamy. Ponadto, uzyskując status spółki publicznej realizujemy nasze zobowiązanie wobec akcjonariuszy mniejszościowych. Konsekwentnie pracujemy nad dywersyfikacją sieci dystrybutorów oraz rozszerzaniem portfolio produktowego w kierunku asortymentu gwarantującego możliwe najwyższą rentowność. Stawiamy ponadto na efektywność kosztową produkcji. Oczekujemy, że wejście na NewConnect będzie katalizatorem do dalszego rozwoju – komentuje Mariusz Babula, prezes Zortrax. Do 30 września 2020 r. doradcy wskazani przez Zortrax przeprowadzą due diligence Corelens, a do 10 października 2020 r. nastąpi zawarcie umowy połączeniowej. Podpisanie planu połączenia planowane jest do 31 października 2020 r. Zgodę na połączenie muszą wyrazić akcjonariusze obu spółek. Efektem połączenia będzie uzyskanie przez Zortrax statusu spółki publicznej. Dotychczasowa działalność Corelens, koncentrująca się na dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań dla branży okulistycznej, ulegnie wygaszeniu poprzez sprzedaż aktywów spółki lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do końca 2020 r. Postanowienia listu intencyjnego obowiązują do 31 października 2020 r. Zortrax jest polską firmą, która dostarcza kompleksowe rozwiązania w zakresie druku trójwymiarowego, oferując desktopowe urządzenia 3D, materiały do druku, oprogramowanie Z-SUITE i inne produkty zwiększające wydajność procesu prototypowania.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1