reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Gajus Dreamstime Przemysł elektroniczny | 08 września 2020

ML System: PARP dokona ponownej oceny projektu do dofinansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, uwzględniła protest spółki i dokona aktualizacji listy projektów wybranych do dofinansowania.

Sprawa dotyczy oceny wniosku o dofinansowanie pn. „Active Glass – innowacyjna szyba zespolona dla branży BIPV i mobility”. – PARP wskazała, że projekt może otrzymać dofinansowanie w wyniku procedury odwoławczej pod warunkiem dostępności środków finansowych. W związku z powyższym spółka wskazuje, iż uwzględnienie złożonego przez nią protestu nie stanowi gwarancji otrzymania dofinansowania na powyżej wskazany projekt – pisze ML System w komunikacie. Zarząd spółki wyjaśnia, że jest to informacja istotna, ponieważ dotyczy projektu objętego strategią Grupy Kapitałowej ML System SA na lata 2020-2024. Wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 147 370 000,00 PLN, a wartość dofinansowania 88 452 000,00 PLN.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1