reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Lukasiewicz Przemysł elektroniczny | 07 września 2020

Łukasiewicz liderem europejskiego projektu rozwoju Miejskiej Mobilności Powietrznej

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa będzie koordynatorem zadań mających na celu określenie przyszłych scenariuszy rozwoju Miejskiej Mobilności Powietrznej oraz zdefiniowanie standardów i rekomendacji dotyczących wdrażania operacji bezzałogowych na obszarze aglomeracji miejskich.

Z początkiem 2021 roku rozpoczną się prace nad zdefiniowaniem pakietu rekomendacji gwarantujących powszechną akceptację, bezpieczeństwo użytkowania oraz zrównoważony i zintegrowany transport przy pomocy dronów nad obszarami zurbanizowanymi. Projekt “Acceptance, Safety and Sustainability Recommendations for Efficient Deployment of Urban Air Mobility” (ASSURED – UAM) finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Sieć Badawczą Łukasiewicza w tym projekcie reprezentować będzie Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa( Ł- ILOT) .
Prace w ramach projektu zostały zaplanowane do 2023 roku. Jego budżet to blisko 1,5 mln EUR.
– Proces integracji miejskiej mobilności pionowej wymagał będzie szeregu zmian w sposobie zarządzania transportem publicznym, w logistyce operacji oraz dodatkowej infrastruktury. Regionalne i lokalne jednostki samorządu terytorialnego staną przed takimi zagadnieniami jak: sposoby finansowania, planowania, sposoby realizacji operacji, zapewnienie bezpieczeństwa operacji, poziomu emisji czy poziomu akceptowalności proponowanych rozwiązań przez mieszkańców. W obliczu tak wielu wyzwań konieczne jest wsparcie miast w procesie uruchamiania operacji bezzałogowych oraz ich integracji z miejskimi systemami transportu od strony technologicznej, stąd zaangażowanie Łukasiewicza w projekt ASSURED – UAM – wyjaśniał wiceprezes Łukasiewicza, Marcin Kraska w trakcie dyskusji podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w ramach panelu „Drony w Gospodarce”. Projekt ASSURED – UAM po stronie Instytutu Łukasiewicza realizowany jest przez Zakład Systemów Transportu (Centrum Technologii Lotniczych) oraz Zakład Bezzałogowych Statków Powietrznych (Centrum Technologii Bezzałogowych) w Łukasiewicz - ILOT. W skład konsorcjum wchodzą także cztery inne europejskie instytuty badawcze i trzy europejskie aglomeracje – włoskie Bari, portugalskie Porto. Polskę reprezentuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. – Bezpieczne i efektywne wdrożenie bezzałogowych statków powietrznych do przestrzeni miejskiej to jeden z obszarów zainteresowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Naszym zadaniem w projekcie będzie weryfikacja powstających rekomendacji w warunkach rzeczywistych. Posiadamy wydzielone tereny, na których możemy wykonywać testowe misje z wykorzystaniem dronów. Do szerokich konsultacji zagadnień Urban Air Mobility chcemy także zaangażować samorządy Metropolii. W ramach naszych działań powołaliśmy Metropolitalny Zespół ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych, złożony z przedstawicieli miast i gmin wchodzących w skład GZM. To poprzez aktywny udział samorządów możemy osiągnąć założenia projektu ASSURED, czyli powszechną akceptację i bezpieczeństwo użytkowania dronów w przestrzeni powietrznej naszych miast – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Efektem wspólnych prac nad zagadnieniami związanymi z procesem wdrażania Miejskiej Mobilności Powietrznej będą dostępne w 8 językach przewodniki zawierające m.in. bazę wiedzy z zakresu polityki, integracji transportu, prawodawstwa, oraz możliwości technologicznych, scenariusze rozwoju MMP z uwzględnieniem różnych aspektów (finansowania, operacyjności, akceptacji publicznej, itp.) oraz zestaw rekomendacji i standardów koniecznych do spełnienia w procesie wdrażania MMP. – Projekt ten poprzez swoje rezultaty ma szanse stać się pierwszym, rzeczywistym pomostem łączącym innowacyjne technologie BSP, rozwijane m.in. w Łukasiewicz-Instytucie Lotnictwa, z administracyjnymi strukturami miast owocując uruchomieniem bezpiecznych i trwałych rozwiązań w obszarze MMP – wyjaśnia kierownik projektu, dr inż. Bartosz Dziugieł. Źródło: Łukasiewicz
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-2