reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pichetw dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 września 2020

WB Electronics zamierza wyemitować obligacje

Zarząd WB Electronics SA poinformował, że zamierza pozyskać 60 mln PLN na refinansowanie obligacji o wartości 80 mln PLN wygasających jesienią tego roku.

– Rada Nadzorcza WB Electronics 2 września 2020 roku podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego poprzez przeprowadzenie emisji obligacji o wartości nominalnej nie większej niż 60 mln zł. Środki z emisji powyższych obligacji zostaną przeznaczone na refinansowania zapadających w dniu 3 listopada 2020 r. obligacji serii 1/2017. Obligacje zostaną wyemitowane na okres 3 lat od dnia emisji i będą zabezpieczone analogicznie jak obligacje spółki, które są wymagalne w 2020 roku – czytamy w komunikacie WB Electronics. Grupa WB to polski koncern specjalizujący się projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologicznie rozwiązań w sektorze obronnym i cywilnym w takich obszarach, jak: systemy C4I, systemy łączności i komunikacji, systemy bezzałogowe, uderzeniowe i sterowania uzbrojeniem, transmisji danych. W skład grupy wchodzą m.in. WB Electronics, Radmor, Mindmade, 3City Electronics i Flytronic.
reklama
reklama
September 22 2021 15:16 V18.22.22-1