reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Apator Przemysł elektroniczny | 03 września 2020

Grupa Apator zwiększa przychody i zyski

Dobre wyniki i utrzymanie dodatniej dynamiki sprzedaży – pisze Grupa Apator w raporcie podsumowującym pierwszą połowę roku.

– Grupa Apator w I półroczu 2020 roku skutecznie oparła się negatywnemu wpływowi pandemii – działalność operacyjna spółek Grupy od początku roku przebiega bez znaczących zakłóceń w łańcuchu dostaw i produkcji – podkreśla Apator w komunikacie. Dobre wyniki sprzedaży (+9% r/r) to efekt m.in. wysokiego portfela zamówień wypracowanego jeszcze w 2019 r., szczególnie w segmentach EE i Gazu – informuje Apator. Wysoką dynamikę obrotów zanotował segment Gaz, którego przychody wzrosły w ujęciu r/r aż o 33%. Równocześnie, dzięki bardzo dobrym wynikom drugiego kwartału (głównie w kraju), wzrost przychodów ze sprzedaży odnotował segment Energii Elektrycznej (+10% r/r) – czytamy w komunikacie. – Pomimo dodatkowych kosztów związanych z pandemią oraz mniej korzystnego miksu produktowego zysk brutto na sprzedaży Grupy ukształtował się na poziomie 124,5 mln PLN (tj. zbliżonym do I. półrocza 2019 r.), z kolei zysk ze sprzedaży wzrósł o ok. 4%, tj. o 1,5 mln PLN r/r (głównie dzięki optymalizacji kosztów stałych). EBITDA pozostała na poziomie porównywalnym do I półrocza ubiegłego roku (66,2 mln PLN). Jednocześnie Grupa odnotowała w omawianym okresie dodatni wpływ różnic kursowych oraz korzystny wynik na transakcjach walutowych w łącznej kwocie 4,8 mln PLN (vs 2,2 mln PLN w 1H 2019 r.). W efekcie zysk netto Grupy Apator w pierwszym półroczu 2020 r. ukształtował się na poziomie 32,4 mln PLN, tj. o ponad 5% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a marża netto wyniosła 7,0% (porównywalna r/r) – informuje producent. W samym drugim kwartale br. Grupa Apator zanotowała o 12,6% wyższe r/r przychody ze sprzedaży (237,4 mln PLN), głównie za sprawą bardzo wysokiej sprzedaży liczników ee w kraju (najwyższa kwartalna sprzedaż w tej linii biznesowej w historii Grupy). EBITDA w 2Q 2020 r. utrzymała się na poziomie ubiegłorocznym (33,0 mln PLN), podobnie jak zysk netto (15,1 mln PLN). Grupa Apator odnotowała wysoki poziom eksportu (45% udziału w sprzedaży ogółem), choć w drugim kwartale br. zaobserwowano przejściowe spowolnienie wysokiej dynamiki sprzedaży zagranicznej, co związane było z niższymi zamówieniami z istotnych rynków segmentu Gaz (Wielka Brytania, Niderlandy) oraz Woda i Ciepło (Francja, Hiszpania, Włochy). – Wobec ryzyka utrzymywania się negatywnego wpływu pandemii na gospodarkę i otoczenie biznesowe Grupy w kolejnych okresach, Apator podejmuje szereg inicjatyw, m.in. poszukuje szans sprzedażowych na innych rynkach i rozwija ofertę w obszarach, które mogą przełożyć się na dodatkowe zamówienia w przyszłości (oferta dla „zielonej energetyki” czy przemysłu) – czytamy w raporcie. – Chciałbym wyraźnie podkreślić, że sytuacja finansowa Grupy Apator, pomimo nie najłatwiejszych realiów gospodarczych, pozostaje stabilna i bezpieczna – zapewnia Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apator SA. – Realizujemy dostawy do naszych klientów, odpowiedzialnie podejmujemy decyzje inwestycyjne, terminowo spłacamy nasze zobowiązania. Jako jedni z nielicznych podzieliliśmy się zyskiem wypracowanym w 2019 r. z naszymi akcjonariuszami, zapewniając im atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie blisko 6%. Nadal jednak bacznie monitorujemy rynek i analizujemy obszary mogące stanowić potencjalne ryzyko dla naszej działalności w kolejnych miesiącach – podsumowuje prezes. – Jednocześnie obserwujemy szereg pozytywnych zjawisk rynkowych i trendów technologicznych, którym pandemia nie przeszkodziła, jak chociażby dynamiczny rozwój „zielonej energetyki”. Apator już dziś partycypuje w rynku rozwiązań dla OZE oraz autonomicznych elektroenergetycznych sieci przemysłowych i gminnych, ale chcemy nasz wkład w tym obszarze sukcesywnie zwiększać – dodaje Mirosław Klepacki.
Poszerzenie zarządu to kolejny krok w kierunku zwiększania efektywności Grupy w ramach segmentu Energii Elektrycznej oraz rozwoju jak najszerszej oferty dla energetyki i przemysłu, odpowiadającej na nowe wymagania rynkowe i zmiany otoczenia biznesowego – informuje Apator.
Apator planuje wykorzystać trend związany z rozwojem fotowoltaiki w Polsce, ale także z podnoszeniem efektywności energetycznej, który obliguje odbiorców energii do lepszego zarządzania zużyciem mediów, co powinno przełożyć się na zwiększenie inwestycji w automatyzację i systemy zarządzania energią zarówno po stronie dostawców energii, ale także jej dużych odbiorców – czyli przede wszystkim w przemyśle. To znaczący i bardzo perspektywiczny dla Apatora rynek, za którego rozwój będzie odpowiedzialny powołany z dniem 1 września 2020 r. członek zarządu Apator SA, Tomasz Łątka. Nowo mianowany członek zarządu Apatora obejmie również funkcję dyrektora ds. automatyzacji pracy sieci i docelowo będzie zarządzał liniami biznesowymi generującymi istotną część przychodów Grupy – ponad 20% wg danych za rok 2019. Tomasz Łątka od wielu lat zarządza linią aparatury łączeniowej, od 2018 r. pełni funkcję prezesa zarządu Apator Elkomtech, zaś od 2019 r. zasiada w Radzie Nadzorczej zielonogórskiego Apator Rector.
© Apator
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-2