reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kheng guan toh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 września 2020

Continental mocniej tnie etaty

Continental, dostawca rozwiązań dla branży motoryzacyjnej, rozszerza swój program „Transformacja 2019-2029” o dodatkowe działania mające na celu obniżenie kosztów oraz poprawę wydajności i zamierza zwolnić dodatkowych 10 000 osób.

Continental poinformował 1 września o nowym celu, który zamierza osiągnąć firma, zakładającym oszczędności na poziomie 1 mld EUR od 2023 roku. Poprzednio kwota ta wynosiła nieco ponad 500 mln EUR. – Przyczyną jest utrzymująca się niska globalna produkcja samochodów a także pogłębiający się kryzys gospodarczy wynikający z pandemii koronawirusa. Firma nie spodziewa się, że produkcja pojazdów powróci do poziomu sprzed kryzysu z 2017 roku przed 2025 rokiem – poinformował Continental. Continental podkreśla, że obecny kryzys wyjątkowo mocno dotknął sektor motoryzacji, a zwłaszcza dostawców dla tej branży, stawiając ich w szczególnie trudnej sytuacji. Dlatego wszystkie jednostki Continentala, zarówno w Niemczech, jak i w pozostałych krajach, dążą do obniżania kosztów i optymalizacji, m.in. poprzez łączenie działalności produkcyjnej i zadań badawczo-rozwojowych w najbardziej konkurencyjnych lokalizacjach na świecie. Inne działania obejmują automatyzację procesów, np. dzięki rozwiązaniom z obszaru przemysłu 4.0, a także obniżanie kosztów pracy. Ponadto firma zamierza pozbywać się nierentownych obszarów biznesowych. – Elementy tej strategii prawdopodobnie doprowadzą do przeniesienia lub zamknięcia obiektów i działalności w lokalizacjach o wysokich kosztach, gdzie technologie stają się przestarzałe lub gdzie zdolności produkcyjne nie mogą być wykorzystane z zyskiem w średnim i długim okresie – poinformował Continental. Continental ocenia, że zmiany planowane w ramach realizowanego od września 2019 roku programu strukturalnego, który obecnie został rozszerzony, prawdopodobnie wpłyną na ponad 30 000 miejsc pracy. Zostaną one zmodyfikowane, przeniesione lub zlikwidowane. Około 13 000 z tych etatów jest zlokalizowanych w Niemczech, a kolejna duża część w krajach, w których koszty pracy są również wysokie. Wprowadzanie zmian w zatrudnieniu w 90% powinno zostać zakończone do 2025 roku – stwierdza firma. Rok temu Continental ogłosił redukcję zatrudnienia, która miała objąć 20 tys. pracowników firmy na świecie, a w samych Niemczech – 7 tys. osób. Do tej pory firma zwolniła już 3 tys. osób. Continental zatrudnia obecnie 232 tys. osób, z czego około 59 tys. w Niemczech. Po ostatnim dużym kryzysie, w okresie od 2010 roku, firma zwiększyła zatrudnienie o około 84 tys. osób (13 tys. w Niemczech).
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-2