reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 02 września 2020

APS Energia liczy na poprawę wyników w drugiej połowie roku

W ocenie zarządu jest szansa by APS Energia w całym roku wyszła na plus. Zdarza się, że w czwartym kwartale produkuje więcej niż we wszystkich trzech poprzednich. Grupa weszła w III kwartał z portfelem zamówień sięgającym 144 mln zł.

Grupa APS Energia zanotowała w I półroczu 2020 r. 30,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (-38,3% r/r), 7,1 mln zł straty operacyjnej i 7,9 mln zł straty netto wobec strat odpowiednio 3,7 mln zł i 3,9 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. Wypracowany w okresie I półrocza 2020 r. zysk brutto na sprzedaży, osiągnął poziom 3,2 mln zł i był o 66,5% niższy r/r, zaś skonsolidowana EBITDA wyniosła -5,5 mln zł (spadek o 3,4 mln zł). - Pierwsze dwa kwartały pod względem wyników tradycyjnie należą do najsłabszych w roku. Spadek przychodów rok do roku wynikał przede wszystkim z przesunięcia istotnej części dostaw na kolejne okresy przy jednocześnie mniejszej sprzedaży na rynku polskim i rosyjskim. Jest duża szansa, że w całym 2020 roku Grupa wyjdzie na plus. Pamiętajmy, że końcówka roku jest zwykle dla spółki najlepsza. Zdarza się, że w czwartym kwartale produkujemy więcej niż we wszystkich trzech poprzednich. Trudno natomiast przewidzieć jak pandemia odbije się na wynikach, możemy nadal mieć problem z odbiorem urządzeń przez klientów – powiedział Piotr Szewczyk, prezes APS Energia. W I półroczu zgodnie z przyjętą i realizowaną strategią nastąpiła dalsza dywersyfikacja branż odbiorców i zwiększanie udziału w przychodach Grupy produktów wystandaryzowanych (powtarzalnych). Dominującym rynkiem pod względem sprzedaży w I połowie br. był rynek polski, który stanowił 52% przychodów (47% w analogicznym okresie 2019 r.). Drugim kluczowym rynkiem pozostaje rynek rosyjski, który stanowił 31% wartości sprzedaży Grupy (41% w pierwszym półroczu 2019 r.). Zarząd APS Energia planując rozszerzenie i usprawnienie działalności na rynku rosyjskim podjął decyzję o utworzeniu na terytorium Federacji Rosyjskiej spółki o nazwie „Spółka zarządzająca APS Energia Invest Sp. z o.o.” z siedzibą w Moskwie, która będzie pełniła funkcję operacyjno-zarządczą. Na 1 lipca 2020 r. portfel zamówień Grupy APS Energia miał wartość ponad 144 mln zł (uwzględniono kontrakt na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej „Akkuyu”, który na dzień publikacji raportu jest niepewny). Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w pierwszych sześciu miesiącach br. wyniosły 7,9 mln zł, w czym główny udział miał zakup nieruchomości w Jekaterenburgu. Niespełna 1 mln zł spółka wydała na dalszy rozwój swoich urządzeń. W minionym półroczu zespół R&D APS Energia prowadził 7 projektów (3 projekty dla przemysłu, 4 dla trakcji i transportu). W planach jest opracowanie nowych rozwiązań rozszerzających portfel produktów stosowanych m.in. w trakcji jezdnej oraz energetyce oraz modernizację specyfikacji technicznej urządzeń, które obecnie znajdują się w ofercie Grupy, a także pozyskanie niezbędnych certyfikatów dla opracowywanych urządzeń. - W fazie przygotowania do realizacji jest kolejny projekt rozwojowy dotyczący systemu dla rynku samochodów elektrycznych oraz jeden dla zastosowań przemysłowych. Dzięki podjętym już działaniom powstaną takie produkty jak: napędy tramwajowe, przetwornice statyczne, stacje ładowania pojazdów elektrycznych czy magazyny energii – mówi prezes Szewczyk. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
November 15 2022 00:19 V20.10.16-1