reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Neways Electronics International Przemysł elektroniczny |

Obroty i zysk Neways ucierpiały z powodu przestoju w sektorze motoryzacyjnym

Chociaż firma nie miała przerw w produkcji we własnych zakładach, tymczasowe zamknięcia u jej klientów z branży motoryzacyjnej spowodowały spadek obrotów.

Obroty netto firmy w pierwszej połowie 2020 r. spadły o 8,1% do 243 mln EUR, co było spowodowane gwałtownym spadkiem popytu na skutek tymczasowych zamknięć u klientów z branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w kwietniu i maju. Portfel zamówień firmy również zmalał o 26,4% w porównaniu do stanu z końca czerwca 2019 r. –główną przyczyną był znów gwałtowny spadek liczby zamówień od sektora motoryzacyjnego. Jednak według firmy liczba zamówień w segmencie półprzewodników pozostaje na wysokim poziomie. Marża brutto spadła o 12,4% do 89,0 mln EUR i wyniosła 36,6% jako procent obrotów netto (wynik z I półrocza 2019 r. to 38,4%). Znormalizowany wynik operacyjny za ten okres spadł do 2,2 mln EUR ze względu na niższe obroty i marżę, częściowo skompensowane redukcją kosztów. Zysk netto za pierwsze półrocze wprost runął o 84,7% do 0,8 mln EUR z 5,1 mln EUR w analogicznym okresie ubiegłego roku. – Na wyniki finansowe Neways znaczący wpływ miał COVID-19. Spadek popytu na produkty motoryzacyjne, spowodowany w szczególności całkowitym wstrzymaniem produkcji u wielu naszych klientów w kwietniu i maju, wywołał spadek naszych obrotów o 8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Bliższa współpraca w obrębie łańcucha dostaw oraz sprawne zarządzanie kosztami i gotówką pozwoliły nam ograniczyć wpływ COVID-19 na naszą działalność biznesową i dzięki temu udało nam się odnotować pozytywny wynik w tych niezwykle dynamicznych i trudnych sześciu miesiącach – mówi prezes Eric Stodel w komunikacie prasowym.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2