reklama
reklama
reklama
© Jakub Jirsak Dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |

Aplisens oczekuje odbicia w III kwartale

Grupa w trudnych realiach rynkowych wywołanych pandemią potrafiła utrzymać ciągłość operacyjną i stabilność biznesu, czego dowodem jest dodatni wynik netto oraz bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Zarząd liczy, że po odmrożeniu gospodarki, trzeci kwartał odzwierciedli sezonowy, zwiększony popyt na produkty Aplisensa.

W I półroczu 2020 roku producent aparatury kontrolno-pomiarowej wypracował 51,5 mln zł skonsolidowanych przychodów, odnotowując 7,7 mln zł zysku operacyjnego oraz 6,4 mln zł zysku netto. W analogicznym okresie ubiegłego roku było odpowiednio: 55,7 mln zł, 9,3 mln zł oraz 7,7 mln zł. Na wyniki Grupy, szczególnie w II kwartale, najistotniejszy wpływ miał zastój gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa. Największy udział w strukturze przychodów GK Aplisens w 2020 roku miał rynek dawnej WNP, gdzie sprzedaż wyniosła 19,1 mln (-2,1 % r/r). Przychody z rynku krajowego osiągnęły wartość 18,4 mln zł (-5,8% ), natomiast Unii Europejskiej 11,3 mln zł (-15,4 %). Uszczuplenie przychodów nastąpiło głównie w segmencie przemysłowej aparatury pomiarowej i elementach automatyki, gdzie sprzedaż zmniejszyła się w ujęciu względem I półrocza 2019 r. o 8%. Spadki objęły jednostkę dominującą oraz spółkę zależną CZAH-Pomiar. - Mamy za sobą bezprecedensowe półrocze. Mimo zauważalnego spadku sprzedaży, szczególnie w II kw., oceniam ten okres pozytywnie. Zaprezentowane wyniki są dowodem na to, że w trudnych realiach rynkowych Grupa Kapitałowa Aplisens potrafi utrzymać ciągłość operacyjną i stabilność biznesu, czego najlepszym dowodem jest dodatni wynik netto oraz bezpieczeństwo łańcucha dostaw. Grupa w dalszym ciągu skutecznie kontroluje koszty stałe i utrzymuje bezpieczną sytuację finansową – zapewnił Adam Żurawski, prezes zarządu Aplisens SA. Na koniec czerwca grupa dysponowała kwotą 13,1 mln zł środków pieniężnych. W I półroczu przepływy pieniężne z działalności operacyjnej sięgnęły 7,5 mln zł i były tylko nieznacznie niższe niż rok wcześniej. Zarząd z umiarkowanym optymizmem ocenia bieżącą sytuację gospodarczą. - Na przełomie II i III kwartału obserwowaliśmy spore ożywienie - w lipcu zanotowaliśmy wzrosty na sprzedaży r/r, ale od połowy lipca ilość zamówień ponownie spadła, sytuacja ta trwa do chwili obecnej. Sierpień już nie wygląda tak dobrze pod względem zamówień, jak mogłoby się wydawać z perspektyw początku bieżącego kwartału. Natomiast, pozytywne sygnały docierały z CZAH-Pomiar. Po bardzo trudnym II kwartale, który był efektem zastoju w branży automotive, sytuacja powoli zaczyna się poprawiać. Liczymy na to, że po odmrożeniu gospodarki, nastąpi stopniowy powrót popytu na produkty Grupy, chociaż niepokoi nas zaobserwowany na wszystkich rynkach operacyjnych proces odkładania inwestycji w czasie – co może negatywnie wpłynąć na sprzedaż w kolejnych kwartałach. Zdecydowanie zbyt wcześnie jest mówić o trwałym odbiciu – ocenia prezes Adam Żurawski. 6 sierpnia br. Aplisens dziewiąty rok z rzędu wypłacił dywidendę. W tym roku z tego tytułu do akcjonariuszy trafiło blisko 3 mln zł (0,25 zł/akcję). Przypomnijmy, że od 2012 r. dywidenda mieściła się w przedziale 0,25-0,35 zł. Źródło: akcjonariat.pl

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1