reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Aspocomp Przemysł elektroniczny | 18 sierpnia 2020

Skutki pandemii obniżają wartość sprzedaży netto Aspocomp

Spadła sprzedaż w segmentach telekomunikacji, motoryzacji i elektroniki przemysłowej, będących trzema mocnymi filarami fińskiego producenta płytek drukowanych. Jednak w innych segmentach firmie udało się poszerzyć działalność i zwiększyć bazę klientów oraz ofertę produktową.

W drugim kwartale wartość sprzedaży netto fińskiego producenta płytek drukowanych wyniosła 7,1 mln EUR, co oznacza spadek rok do roku o 18%, z poziomu 8,7 mln EUR. Firma twierdzi, że spadek ten jest w dużym stopniu związany z pandemią COVID-19 i wynikającym z niej osłabieniem ogólnego popytu. Niektórzy klienci Aspocomp musieli odłożyć lub nawet anulować swoje zamówienia z powodu niepewnego popytu i obniżających się wyników. Wynik operacyjny firmy w drugim kwartale wyniósł 0,3 mln EUR w porównaniu z 1,4 mln EUR w ubiegłym roku. Na wynik operacyjny wpłynęła obniżona wartość sprzedaży netto. Firma twierdzi, że wynik osłabiły ponadto zwiększone inwestycje w rozwój produktów rosnącego segmentu bezpieczeństwa, obrony i lotnictwa. W segmencie telekomunikacji popyt na serie rozwojowe produktów wyraźnie spadł w zestawieniu z mocnym okresem porównawczym. W branży motoryzacyjnej popyt nadal spadał, ponieważ klienci obniżali stany magazynowe, by dostosować się do niskiego popytu wywołanego pandemią COVID-19. Na osłabienie segmentu elektroniki przemysłowej ma wpływ ogólna sytuacja na rynku – firmy ograniczają bowiem inwestycje. Prezes firmy, Mikko Montonen, twierdzi w sprawozdaniu firmowym, że mimo pandemii COVID-19 Aspocomp był w stanie poszerzyć działalność i zwiększyć bazę klientów oraz ofertę produktową. W segmentach bezpieczeństwa, obrony i lotnictwa, a także w przemyśle półprzewodnikowym popyt wzrósł niemal dwukrotnie mimo kiepskiej sytuacji na rynku.
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-1