reklama
reklama
© GPV Przemysł elektroniczny | 18 sierpnia 2020

Równomierny wzorst pipeline firmy GPV napawa optymizmem

Pomimo trwającego globalnego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, firma GPV – duński dostawca EMS – zdołała odnieść rekordowy zysk w pierwszym półroczu 2020.

Przychody w pierwszym półroczu 2020 r. nieznacznie spadły w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, natomiast zysk wzrósł o 23%, osiągając rekordowy poziom 108 mln DKK (14,5 mln EUR). Pomimo trwającego kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, GPV, największy duński producent branży EMS, może z zadowoleniem spojrzeć na pierwsze półrocze 2020 roku. W większości segmentów biznesowych przychody nieznacznie spadły, jednak sprzedaż do branż MedTech i Semicon pomogła podwyższyć wyniki. – Sytuacja w pierwszej połowie roku 2020, a zwłaszcza w drugim kwartale, wywołała niepewność w gospodarce światowej i utrudniła funkcjonowanie większości przedsiębiorstw. My odnotowaliśmy niewielki spadek przychodów, który wyniósł 5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i jest to dla nas satysfakcjonujący wynik, biorąc pod uwagę panujące okoliczności – mówi prezes Bo Lybæk w komunikacie prasowym. Kilka fabryk GPV zamknięto całkowicie bądź częściowo na krótkie okresy, co było związane z lockdownem w Chinach i restrykcjami wprowadzonymi w innych krajach. Żaden z członków zespołu GPV nie był zarażony koronawirusem, co pozwoliło producentowi elektroniki utrzymać wysoki poziom aktywności w czasie kryzysu. Podczas gdy odnotowano spadek przychodów, zysk EBITDA w drugim kwartale poprawił się o 48%, osiągając rekordową wartość 62 mln DKK (8,32 mln EUR). W pierwszym półroczu 2020 r. zysk netto GPV osiągnął 108 mln DKK (14,5 mln EUR) w porównaniu z 88 mln DKK (11,8 mln EUR) w analogicznym okresie ubiegłego roku. Firma twierdzi, że wyższy zysk zawdzięcza obniżeniu kosztów operacyjnych oraz wysokiemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych w niektórych liniach produktowych. W sprawozdaniu okresowym za pierwsze półrocze 2019 r. uwzględniono również koszty integracji związane z przejęciem szwajcarskiej firmy CCS zajmującej się elektroniką i wiązkami kablowymi. Mimo niepewnych czasów w gospodarce, firma GPV twierdzi, że rok 2020 wygląda dla niej obiecująco. Producent elektroniki zdobył ostatnio sześć dużych zamówień od obecnych i nowych klientów. W ostatnich miesiącach pipeline GPV równomiernie wzrastał, co napawa optymizmem.
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1