reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PolitechnikaWroclawska Przemysł elektroniczny | 13 sierpnia 2020

Politechnika Wrocławska, Neurosoft i gmina Wrocław razem na rzecz autonomicznych dronów

Wspólne prowadzenia prac badawczych oraz utworzenie klastra zajmującego się rozwojem autonomicznych dronów to główne założenia umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską, firmą NeuroSpace oraz gminą Wrocław.

– W naszych działaniach będziemy się skupiali przede wszystkim na technicznych aspektach rozwoju i wykorzystania dronów. Wkład firmy NeuroSpace w ten projekt jest nie do przeceniania, ponieważ od bardzo dawna zajmuje się ona informatycznymi aspektami tego tematu. Od wielu lat współpracuje także z naszymi naukowcami i studentami, a teraz postanowiliśmy jeszcze tę współpracę zacieśnić – mówi prof. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej. Umowa zakłada m.in. wspólne prowadzenie innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania dronów w logistyce oraz innych działach gospodarki oraz powołanie klastra „Dolnośląska Dolina Autonomicznych Dronów”. Ma on skupiać jednostki zajmujące się tworzeniem rozwiązań związanych z bezzałogowymi statkami powietrznymi, które mogą być wykorzystywane w otwartej przestrzeni i zamkniętych pomieszczeniach. – Unikatowość naszego rozwiązania ma polegać na tym, że chcemy w tych projektach zastosować sztuczną inteligencję i autonomiczne loty, żeby realizować konkretne zadania. Obecnie kwestia autonomiczności dronów jest sporym problemem, zwłaszcza jeśli chodzi o zamknięte pomieszczenia i jesteśmy jednym z niewielu regionów na świecie, które rozwija tego typu technologie. W aspekcie technicznym tych rozwiązań współpraca z Politechniką Wrocławską wydaje się naturalna – dodaje Janusz Wrobel, prezes zarządu firmy NeuroSpace. Zaproszenia do przystąpienia do projektu mają być wysyłane już w październiku i jeśli tylko sytuacja epidemiologiczna pozwoli, to klaster zacznie działać jeszcze w tym roku. NeuroSpace Sp. z o.o. w swoich projektach zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem autonomicznego systemu do precyzyjnego modelowania i monitoringu układów przestrzennych 3D. System jest częścią dronów, które mogą być wykorzystywane przy pracach nadzorczych i inspekcyjnych obiektów znajdujących się w trudno dostępnych obszarach.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1