reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Bosch Przemysł elektroniczny | 11 sierpnia 2020

Bosch zwiększa udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

Bosch trzy długoterminowe umowy na zakup energii elektrycznej pozyskiwanej z instalacji fotowoltaicznych z następującymi dostawcami: RWE, Statkraft i Vattenfall.

– Bosch rozszerza swoją działalność w zakresie produkcji własnej energii elektrycznej w swoich lokalizacjach i będzie długoterminowym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych w nowo wybudowanych farmach wiatrowych i solarnych – poinformował koncern w komunikacie.
Jak zapowiada Volkmar Denner, CEO Grupy Bosch, koncern zamierza, by do końca roku wszystkie 400 lokalizacji Bosch na świecie osiągnęły neutralność klimatyczną. W Niemczech udało się to już zrealizować w 2019 roku.
Oprócz odnawialnych źródeł energii, Bosch inwestuje przede wszystkim w efektywność energetyczną swoich własnych lokalizacji, aby osiągnąć neutralność klimatyczną. Od teraz do roku 2030 spółka planuje w dalszym ciągu poprawiać ekologiczną jakość neutralności emisyjnej. Efektywnym narzędziem krótkoterminowym jest zakup zielonej energii z istniejących elektrowni i skompensowanie w całości emisji CO2, których nie da się uniknąć, w efekcie prowadzonych działań na rzecz poprawy klimatu – informuje Bosch. Bosch zamierza znacząco zwiększyć udział źródeł energii odnawialnych w konsumowanej energii całkowitej i w tym celu podpisał trzy nowe długoterminowe umowy na energię elektryczną pozyskiwaną z instalacji fotowoltaicznych. Każdy z kontrahentów – RWE, Statkraft i Vattenfall – będzie dostarczać energię dla firmy Bosch wyłącznie z nowo wybudowanych elektrowni. Energia elektryczna z farm fotowoltaicznych, które nie są objęte dotacjami, będzie przesyłana przez sieć publiczną i wykorzystywana w lokalizacjach Bosch na terenie Niemiec. Począwszy od roku 2021 będzie to ponad 100 000 megawatogodzin. W optymalnych warunkach działania instalacji fotowoltaicznej, maksymalna uzyskana moc wystarczy do pokrycia całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną fabryk Bosch w miejscowościach Feuerbach, Homburg i Bamberg równocześnie, przez co najmniej kilka godzin. Umowy długoterminowe zastępują część zakupów zielonej energii Grupy Bosch, a ich okres trwania wynosi od 12 do 16 lat. Statkraft już od maja jest dostawcą energii elektrycznej dla Grupy Bosch. Grupa Bosch planuje podpisać podobne umowy długoterminowe także poza granicami Niemiec. W Meksyku na przykład spółka już dziś pokrywa do 80 proc. swojego zapotrzebowania nową czystą energią (New Clean Power). Wiele lokalizacji Bosch w tym kraju otrzymuje energię elektryczną z nowo wybudowanej farmy wiatrowej, należącej do grupy energetycznej Enel, która produkuje ok. 105 000 megawatogodzin energii rocznie. Współpraca z Enel jest zaplanowana na 15 lat. Oprócz umów na zakup energii ze źródeł odnawialnych, Bosch rozszerza także zakres produkcji własnej energii: spółka wytwarza obecnie ok. 60 000 megawatogodzin energii rocznie z instalacji fotowoltaicznych w swoich lokalizacjach. W zakładzie Bosch w Nashik w Indiach znajduje się jedna z największych w tamtejszej branży motoryzacyjnej instalacji tego typu. Do roku 2030 Bosch planuje zwiększyć produkcję własną energii elektrycznej do 400 000 megawatogodzin. Instalacja fotowoltaiczna w zakładzie Bosch w Hemaraj (Tajlandia), której budowa ma się zakończyć w tym roku, będzie wytwarzać 1 300 megawatów energii rocznie. Oprócz tego Bosch realizuje projekty pozyskiwania energii w obszarach hydroenergii oraz biomasy. Częścią koszyka energetycznego są także nowe koncepcje, takie jak pozyskiwanie energii cieplnej i elektrycznej z wodoru.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1