reklama
reklama
© PixabayTumisu Przemysł elektroniczny | 11 sierpnia 2020

25 startupów otrzyma 24 mln PLN dofinansowania na dalszy rozwój

Do dofinansowania wybrano m.in. projekt mający na celu opracowanie specjalistycznego robota przemysłowego, a także trenażer strzelecki zawierający kamizelkę sensoryczną dającą poczucie postrzału.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w IV rundzie konkursu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” finansowanego z funduszy europejskich w ramach poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wśród projektów wybranych do znajduje się przedsięwzięcie firmy Nevotech, pn. „ACC - pierwszy na świecie robot przemysłowy do cięcia rdzeni tekturowych stworzony zgodnie ze standardami przemysłu 4.0”. Całkowita wartość projektu wynosi 1,345 mln PLN, a rekomedowana kwota dofinansowana to 966,765 tys. PLN. Inny przykład to projekt firmy MSKAID, pn. „Sztuczna inteligencja w medycznej diagnostyce obrazowej układu ruchu” (całkowita wartość: 1,23 mln PLN, dofinansowanie: 1 mln PLN). Dofinansowanie w wysokości niemal miliona złotych otrzyma także 11BULLETS, innowacyjny trenażer strzelecki. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla służb mundurowych, umożliwiające realizację kompletnego treningu strzeleckiego w wirtualnym środowisku symulacyjnym wykorzystującym technologię wirtualnej rzeczywistości (VR), z użyciem w pełni opomiarowanych replik broni krótkiej i długiej oraz kamizelki sensorycznej dającej poczucie postrzału. Całkowita wartość projektu to 1,38 mln PLN, a dofinansowanie – 999,5 tys. PLN. Z kolei SmartGrow to system integracji urządzeń pomiarowych przeznaczony dla rolnictwa, który ma umożliwić optymalne dopasowanie oprysków ochronnych roślin, zarówno jeśli chodzi o ilość użytych środków, jak i terminy wykonywania oprysków. System ma się składać z platformy obliczeniowej z autorskim i specjalistycznym algorytmem oceny i predykcji, systemu czujników mierzących parametry otoczenia środowiska (połączonych z chmurą) oraz automatycznych feromonowych pułapek na szkodniki. Wartość projektu to 1,266 mln PLN, a dofinansowanie – blisko 1 mln PLN.
Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych” i chcą wprowadzić swój produkt na rynek krajowy lub zagraniczny. Młode firmy technologiczne mogą w nim otrzymać nawet 1 mln PLN na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia, przy czym uzupełnić go muszą wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu. Całkowita pula środków w konkursie wynosi 300 mln PLN. W IV rundzie konkursu, trwającej od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r., złożono rekordowe 57 wniosków. Dofinansowanie PARP na łączną kwotę ponad 24 mln zł uzyskało 25 najlepszych projektów. Młode spółki będą mogły przeznaczyć otrzymane dofinansowanie m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki z PARP mogą też posłużyć startupom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej.
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1