reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ARP Przemysł elektroniczny | 06 sierpnia 2020

Podpisano przedwstępną umowę sprzedaży Rafako EBUS

Rafako podpisało z Agencją Rozwoju Przemysłu przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Rafako EBUS za 15 tys. PLN. Rafako, przy udziale ARP, zawarło też ze spółką EBUS przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa funkcjonującej jako oddział Rafako pod nazwą Rafako SA Oddział w Solcu Kujawskim za prawie 31 mln PLN.

Warunki przedwstępnej umowy sprzedaży pomiędzy Rafako i ARP obejmują m.in.:
  • uzyskanie pozytywnego wyniku badania technologicznego rozwiązań wchodzących w skład oddziału Rafako w Solcu Kujawskim,
  • uzyskanie przez Rafako oraz ARP stosownych zgód korporacyjnych,
  • uzyskanie przez Rafako zgód instytucji finansowych na zbycie udziałów EBUS oraz oddziału w Solcu Kujawskim oraz zniesienie obciążeń,
  • uzyskanie zgód kluczowych kontrahentów Rafako odnoszących się do oddziału w Solcu Kujawskim na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów,
  • zawarcie przez Rafako oraz EBUS, przy udziale ARP, umowy przyrzeczonej sprzedaży oddziału w Solcu Kujawskim.
Umowa sprzedaży udziałów EBUS ma zostać zawarta do 10 września 2020 r., o ile do 09 września 2020 roku spełnią się warunki zawieszające (z wyłączeniem ostatniego podanego powyżej warunku). Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS zawarta będzie po uprzednim zawarciu przez Rafako i EBUS przy udziale ARP przyrzeczonej umowy sprzedaży oddziału w Solcu Kujawskim.
reklama
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-1