reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Jakub Jirsak Dreamstime.com Analizy | 06 sierpnia 2020

W czerwcu przychody ze sprzedaży półprzewodników wzrosły o 5,1% r/r

Globalne przychody z branży półprzewodników w czerwcu 2020 roku wzrosły o 5,1% w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego i wyniosły 32,9 mld USD.

Natomiast w porównaniu do maja, sprzedaż w czerwcu spadła o 0,3%. W całym drugim kwartale 2020 roku przychody z rynku półprzewodników wyniosły 103,6 mld USD, czyli wzrosły o 5,1% w ujęciu rocznym oraz spadły o 0,9% w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 roku. – Sprzedaż półprzewodników w drugim kwartale była na podobnym poziomie, co w pierwszym, a globalnie branża nadal odnotowuje wzrost sprzedaży rok do roku, jednak mamy bardzo niepewną sytuację dotyczącą drugiej połowy roku z powodu trwających niekorzystnych warunków makroekonomicznych – mówi John Neuffer, prezes i dyrektor generalny SIA, w komunikacie prasowym. – W czerwcu 2020 roku wyróżniającym się regionem były Ameryki, gdzie sprzedaż wzrosła o prawie 30 procent rok do roku – dodaje Neuffer. W ujęciu regionalnym przychody ze sprzedaży rosły rok do roku w obu Amerykach (29,0%), Chinach (4,7%) i regionie Azji i Pacyfiku / reszty świata (0,4%), ale spadły w Japonii (-2,2%) i Europie (- 17,1%). Natomiast w porównaniu do maja 2020 roku sprzedaż w czerwcu nieznacznie wzrosła w obu Amerykach (3,1%) i Japonii (1,1%), ale spadła w Chinach (-0,4%), regionie Azji i Pacyfiku / reszty świata (-1,5%) i w Europie ( -6,0%). © SIA
reklama
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-1