reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 06 sierpnia 2020

LUG w drugim kwartale zwiększa przychody i poprawia rentowność

LUG SA, producent systemowych rozwiązań z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej, opublikował szacunkowe wyniki za II kwartał 2020 roku. Grupa kapitałowa zwiększyła przychody o ponad 10% r/r i zanotowała zyski na każdym poziomie rachunku wyników.

Szacunkowe przychody ze sprzedaży od początku roku 2020 przekroczyły kwotę 90,51 mln zł i były o 9,3% wyższe niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku wyniosły 45,12 mln zł, co jest poziomem o 10,7% procent wyższym niż w II kwartale ub. roku. To historycznie najwyższe poziomy realizowane przez Grupę LUG w II kwartale roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w II kwartale 19,44 mln zł (wzrost o 27,2% r/r), a w całym półroczu 37,72 mln zł (wzrost o 15,9% r/r). Marża brutto na sprzedaży wzrosła w ciągu ostatniego kwartału o 5,6pp do poziomu 43,1%, najwyższego od niespełna dwóch lat. W całym pierwszym półroczu 2020 r. wyniosła 41,7% i była o 2,4pp wyższa niż w pierwszych dwóch kwartałach 2019 roku. – Mimo bardzo wymagających warunków, w których prowadzimy biznes w dobie pandemii, zwiększamy nasze przychody – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA. – Rentowność brutto sprzedaży wróciła do poziomów, których oczekujemy zgodnie ze strategicznymi kierunkami rozwoju. Wynik operacyjny poprawiliśmy dzięki działaniom prewencyjnym wynikającym z rozwoju pandemii. Pomogło nam także nawarstwienie popytu z okresu przymusowej izolacji na przełomie I i II kwartału oraz świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP. Grupa Kapitałowa LUG wypracowała wynik EBITDA na poziomie 8,77 mln zł (w tym 5,36 mln zł przypadło na II kw.), co oznacza wzrost o 133,5% w porównaniu do pierwszego półrocza ub. roku. Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w II kwartale 2020 r. 2,70 mln zł, a w całym półroczu 4,61 mln zł wobec straty przed rokiem. Wpływ na poziom zysku w II kw. 2020 r. miały operacyjne działania prewencyjne wynikające z rozwoju pandemii COVID-19 oraz świadczenie w wysokości 935 tys. zł na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowiące dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w pierwszych tygodniach II kwartału. – Wynik EBITDA i zysk netto ukształtowały się w II kwartale na satysfakcjonujących poziomach. Jest to przede wszystkim wynikiem wzrostu przychodów i utrzymania w ryzach kosztów sprzedanych produktów – tłumaczy Ryszard Wtorkowski. – Stopniowe odmrażanie regionalnych gospodarek dotkniętych pandemią i bieżący poziom zamówień pozwalają nam oceniać obecnie sytuację Grupy Kapitałowej LUG jako stabilną. Prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej LUG S.A. za II kwartał 2020 roku zostanie opublikowany 12 sierpnia 2020 r. © LUG
reklama
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-1