reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladek dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 05 sierpnia 2020

Apator dostarczy gazomierze do Wielkiej Brytanii

Apator Metrix SA oraz brytyjska George Wilson Industries Ltd. (zależna od Apator Metrix SA) 4 sierpnia zawarły z duńskim Flonidan A/S ramową umowę na dostawy gazomierzy na rynek Wielkiej Brytanii.

Szacowana łączna wartość umowy wynosi ok. 52,1 mln EUR, a dostawy będą realizowane w latach 2020-2025. Powyższa umowa zawarta została w celu doprecyzowania warunków współpracy z firmą Flonidan w zakresie dostaw gazomierzy na rynek brytyjski, które były realizowane od 2016 roku na podstawie bieżących zamówień. Flonidan A/S jest wieloletnim partnerem Apator Metrix SA, z którym, w ramach odrębnych umów, dostarcza gazomierze inteligentne na rynki Niderlandów, Belgii i Luksemburga – poinformował Apator w komunikacie. Umowa przewiduje, że dostawy gazomierzy kontynuowane będą w kolejnych latach na podstawie zamówień składanych przez zamawiającego wg jego potrzeb. Umowa nie określa minimalnego poziomu zamówień, do których zobowiązany jest zamawiający, jednak w ramach kontraktu Apator Metrix SA oraz George Wilson Industries Ltd. mają utrzymywać moce produkcyjne pozwalające na dostawę minimum 30 000 sztuk gazomierzy miesięcznie, o wartości ok. 0,9 mln EUR.
reklama
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-1