reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 31 lipca 2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Ministerstwo Obrony zacieśniają współpracę

Naukowcy Łukasiewicza wraz z przedstawicielami MON będą wymieniać się doświadczeniami i informacjami dotyczącymi technologii możliwych do wykorzystania w Siłach Zbrojnych RP. Będą też współpracować przy realizacji projektów Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Sieć Badawcza Łukasiewicz skupiająca 33 instytuty i ponad 4500 naukowców zacieśni współpracę z Ministerstwem Obrony Narodowej. Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz podpisał 31 lipca 2020 roku list intencyjny z Mariuszem Błaszczakiem, ministrem obrony narodowej.
– List intencyjny w tym przypadku – inaczej niż zazwyczaj – nie tyle inicjuje przyszłą współpracę stron, co ją zacieśnia, organizuje i rozwija o nowe obszary. Jesteśmy jako Centrum Łukasiewicz z Ministerstwem Obrony Narodowej od miesięcy w stałym i bliskim kontakcie. (…) Sieć Badawcza Łukasiewicz posiada wyjątkowe kompetencje i rozwiązania na rzecz rozwoju obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach wszystkich czterech kierunków działalności: Inteligentna Mobilność, Transformacja Cyfrowa, Zrównoważona gospodarka i Energia oraz Zdrowie – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Efekty współpracy w postaci inicjowanych projektów, programów, a nawet programów strategicznych – kończących się na różnych poziomach gotowości technologicznej produktów i systemów, mogą stanowić wymierne wsparcie dla poprawy samowystarczalności produkcyjnej Polski w wybranych obszarach technologicznych (m.in. mikroelektroniki, optoelektroniki i fotoniki, radioelektroniki, automatyki i autonomizacji, inżynierii materiałowej, technologii rakietowych) i realizacji procesu modernizacji technicznej SZ RP w wymiarze narodowym – informuje Łukasiewicz. Współpraca z Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych na rzecz rozwoju technologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będzie tez polegała także na organizacji wspólnych przedsięwzięć popularyzujących wiedzę i świadomość naukowo-techniczną w Ministerstwie i Łukasiewiczu. MON z Siecią Badawczą będą współpracowały przy pozyskiwaniu środków wsparcia z programów unijnych, komisji europejskiej, ESA oraz EDA w obszarze technologii posiadających potencjał wykorzystania w SZ RP. Już wkrótce naukowcy Łukasiewicza rozpoczną prace nad nowymi projektami dla polskiej armii. Łukasiewicz z MON będzie także pracował nad technologią tranzystorów na bazie azotku galu dla zastosowań wojskowych. Celem projektu jest opracowanie technologii związanych z rozwojem wielopasmowych radarów tj. technologii produkcji tranzystorów mocy w pasmach UHF, L, S, C i X oraz technologii wykonywania układów MMIC w paśmie X. Projekt może zapewnić polskiej armii samowystarczalność w dziedzinie techniki radarowej i łączności bezprzewodowej – podkreśla Łukasiewicz w komunikacie. Łukasiewicz będzie również prowadził badania nad oceną możliwości opracowania technologii otrzymywania nitrocelulozy na bazie celulozy dostępnej w Polsce. Wśród wspólnych inicjatyw znajduje się m.in. opracowanie technologii wytwarzania i wdrożenie do produkcji kadłubów do amunicji HE z wysoko wytrzymałych gatunków stali spełniających współczesne wymagania w zakresie fragmentacji naturalnej. Celem tego projektu jest opracowanie grupy gatunkowej stali oraz zastosowanie tego materiału do wytwarzania nowoczesnych kadłubów pocisków odłamkowo-burzących nowej generacji, W ramach projektu zostanie zaprojektowany dla tej amunicji zapalnik zbliżeniowy. Kompetencje Sieci Badawczej Łukasiewicz w obszarze obronności Instytuty Łukasiewicza prowadzą prace badawczo-rozwojowe nad rozwiązaniami na potrzeby obronne w ramach wszystkich 4 Grup Badawczych (Inteligentna Mobilność, Transformacja Cyfrowa, Zrównoważona gospodarka i Energia oraz Zdrowie) Do kluczowych osiągnięć i wdrożeń Instytutów Łukasiewicza należą w ramach Grupy Badawczej Inteligentna Mobilność specjalistyczne platformy lotnicze (drony), technologie lotnicze i kosmiczne, teledetekcja, a także specjalistyczne roboty mobilne do działań specjalnych, wyposażenie do działań CBRNE oraz pojazdy specjalne. W ramach tej Grupy Łukasiewicz realizuje także usługi w zakresie badań wozów bojowych i nowych technologii na potrzeby wojska. W Grupie Badawczej Zdrowie szczególna uwagę zwraca innowacyjny system polowej wentylacji mechanicznej VENTIL oraz specjalistyczne maseczki ochronne. W tej Grupie Instytuty Łukasiewicza oferują także m.in. systemy do badań opakowań jednostkowych i transportowych, materiały filtracyjne, izolacyjne oraz specjalne, badania odporności biochemicznej, tkaniny i kompozyty specjalne. W Grupie Badawczej Transformacja Cyfrowa Łukasiewicz proponuje dla sektora zbrojeniowego nowe rozwiązania dla cyberbezpieczeństwa, bezpieczną transmisję sygnałów i danych oraz systemy monitorowania ruchu pojazdów. Ważna kompetencją naukowców Sieci Badawczej są kwantowe lasery kaskadowe w zakresie podczerwieni do zastosowania m.in. w systemach bezpiecznej łączności oraz urządzeniach detekcji gazów i skażenia atmosfery oraz unikalne mikrofalowe azotkowe tranzystory mocy. Instytuty należące do Łukasiewicza oferują też rozwiązania dla fotoniki oraz elektroniki, technologie nanomateriałów, elektroniczne płytki obwodów drukowanych do zastosowań specjalnych, a także technologie wytwarzania materiałów dla elektroniki i fotoniki i technologie związane z grafenem. W Grupie Badawczej Zrównoważona Gospodarka i Energia naukowcy Łukasiewicza pracują nad udoskonalaniem kolejnych rozwiązań dla obronności, takich jak ceramiczne osłony obiektów stacjonarnych oraz ceramiczne płytki balistyczne stosowane w pancerzach czołgów i pojazdów bojowych, ceramiczne elementy składowe wykorzystywane do produkcji broni i amunicji kierowanej oraz realizują badania odporności ogniowej. Łukasiewicz dysponuje także technologią spiekania materiałów proszkowych metodą iskrowego spiekania plazmowego, wytwarzaniem części przemysłowych. Sieć posiada też technologie badania urządzeń oraz obiektów pod kątem ochrony informacji niejawnych oraz materiałów wybuchowych. Kompetencje naukowców Łukasiewicza sięgają także wytwarzania stopów metali z zastosowaniem techniki plazmowej. Łukasiewicz prowadzi też badania nad nowymi sposobami projektowania i modyfikacji gatunków stali oraz stopów żelaza do zastosowania na platformach lądowych (czołgi, armaty, haubice). Na rzecz obronności naukowcy Lukasiewicza prowadzą również badania w zakresie materiałów pędnych i wysokoenergetycznych, a także technologii materiałów wybuchowych.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1