reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 31 lipca 2020

ML System pozyska 58,4 mln PLN z emisji akcji na rozwój projektów strategicznych

ML System pozyska 58,4 mln PLN z emisji akcji serii E w ramach oferty bezprospektowej na rozwój projektów strategicznych. Cena emisyjna ustalona w procesie budowy księgi popytu wynosi 80 PLN, a inwestorzy obejmą 730 tys. akcji. Zawarcie umowy objęcia walorów nastąpi do 5 sierpnia.

– Cena emisyjna w wysokości 80 PLN uwzględnia ponad 10 proc. premię względem uśrednionej ceny waloru z ostatnich 20 dni. Fakt ten stanowi potwierdzenie zaufania do spółki oraz pozytywnego przyjęcia założeń strategicznych na lata 2020-2024, bazujących na produktach „nowej ery kwantowej” – komentuje Dawid Cycoń, prezes i współzałożyciel ML System. Akcje nowej emisji serii E w liczbie do 730 tys. zostały zaoferowane w trybie bezprospektowym inwestorom kwalifikowanym oraz niekwalifikowanym przy minimalnym zapisie o równowartości 100 tys. EUR. Przydział i cena emisyjna zostały ustalone w ramach budowy księgi popytu, prowadzonej przez IPOPEMA Securities. Proces budowy księgi popytu został zakończony w ciągu jednego dnia. Kapitał pozyskany z emisji akcji E zostanie przeznaczony na sfinansowanie projektu Active Glass. ML System oczekuje, że na koniec 2023 r. będzie dysponować łączną zdolnością produkcyjną kwantowych szyb zespolonych w wysokości do 20 tys. m kw. miesięcznie. Rezultatem realizacji strategii ma być osiągnięcie w 2024 r. przez spółkę przychodów ze sprzedaży przekraczających 400 mln PLN, przy atrakcyjnej rentowności biznesu. ML System, zgodnie z danymi szacunkowymi, w I półroczu 2020 r. wypracował 55,2 mln PLN przychodów ze sprzedaży oraz 13,8 mln PLN EBITDA. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 31 proc. oraz 106 proc.
ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System zatrudnia ponad 200 osób. Spółka dysponuje 12 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-2