reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© firaxissmooke dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 30 lipca 2020

XTPL podsumowało zakończoną rundę finansową

NWZA w dniu 8 czerwca 2020 roku podjęło uchwałę w sprawie emisji akcji serii T oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii U. Wynikiem zakończonej rundy finansowej (emisji akcji i obligacji) jest pozyskanie 12,85 mln zł na dalszy rozwój spółki.

Dwuletnie obligacje zostały wyemitowane po cenie emisyjnej 74 zł i podlegają wykupowi w dniu 30 lipca 2022 roku. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2% w skali roku. W czerwcu 2020 XTPL pozyskało 9,25 mln zł w wyniku przeprowadzonej emisji akcji, w której udział wzięli zarówno inwestorzy z Polski i zagranicy, a także CEO spółki dr Filip Granek. Łącznie spółka pozyskała 12,85 mln zł z emisji akcji i obligacji. Środki z emisji zostaną przeznaczone na rozwój prac R&D, kontynuację procesu komercjalizacji oraz poszerzenie portfolio w zakresie własności intelektualnej. – XTPL ma zabezpieczone środki na działalność badawczo-rozwojową do początku 2022, a pozyskane w wyniku rundy finansowej fundusze przybliżą spółkę do celu jakim jest powszechne stosowanie technologii XTPL w przemyśle – informuje spółka w komunikacie.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1