reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 23 marca 2010

Grupa Aplisens odnotowała 13.7% spadku sprzedaży.

Zysk operacyjny obniżył się z 10.0 mln zł w roku 2008 do 8.9 mln zł obecnie.

Pogorszenie koniunktury na rynku aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) w związku z kryzysem finansowym wpłynęło negatywnie na wyniki Grupy Aplisens w 2009 roku. Wartość sprzedaży w 2009 roku wyniosła 45,2 mln zł i spadła o 13,7% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ujęciu geograficznym największy spadek sprzedaży Grupa zanotowała na rynkach krajów WNP o 30,6% r/r oraz na rynku krajowym, szczególnie w branżach stoczniowej i transportowej. Sprzedaż krajowa spółki Aplisens w opisywanym okresie spadła o 4%. Jednocześnie Grupa zanotowała znaczący wzrost sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej i pozostałych rynkach zagranicznych (+50% r/r). Najbardziej dynamiczny przyrost sprzedaży miał miejsce w Niemczech, Włoszech i Francji. Zysk operacyjny Grupy na koniec grudnia 2009 roku wyniósł 8,9 mln zł, spadek o 11,0% r/r, a marża operacyjna osiągnęła poziom 19,6% wobec 19% w 2008 roku. W omawianym okresie Grupa wypracowała wynik netto w wysokości 7,0 mln zł, co oznacza spadek o 11,5% r/r. Jednocześnie marża netto wzrosła w stosunku do 2008 roku i osiągnęła poziom 16% wobec 15% w 2008 roku
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
Artykuły, które mogą Cię zainteresować
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2