reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© MLSystem Przemysł elektroniczny | 29 lipca 2020

ML System opublikował szacunkowe wyniki: podwojenie EBITDA w I pół. 2020 r.

ML System, zgodnie z danymi szacunkowymi, w I półroczu 2020 r. wypracował 55,2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,8 mln zł EBITDA. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 31 proc. oraz 106 proc.

– Zaprezentowane wyniki są istotnie lepsze niż w pierwszym półroczu 2019 roku i odzwierciedlają nasz aktualny potencjał, bazujący przede wszystkim na produktach i rynkach zbytu w obszarze BIPV i klasycznej fotowoltaiki. Realizacja w latach 2020-2024 założeń strategicznych, opierających się na rozwoju potencjału w ramach innowacyjnych projektów fotowoltaicznych: Active Glass, 2D Glass oraz Quantum Glass pozwoli nam wkroczyć w „nową erę kwantową”, a w efekcie dokonać skokowego wzrostu wyników finansowych – komentuje Dawid Cycoń, prezes i współzałożyciel ML System. ML System oczekuje, że na koniec 2023 r. będzie dysponować łączną zdolnością produkcyjną kwantowych szyb zespolonych w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. Rezultatem realizacji strategii ma być osiągnięcie w 2024 r. przez spółkę przychodów ze sprzedaży przekraczających 400 mln zł, przy atrakcyjnej rentowności biznesu. Jak podkreśla ML System, spółka dostrzega ponadprzeciętną perspektywę wzrostu zarówno na rynku szkła architektonicznego, jak i automotive. Polski producent podpisał umowę o strategicznej współpracy z amerykańskim koncernem Guardian Glass, na mocy której produkty ML System będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie. Spółka nawiązała także strategiczne partnerstwo z Pilkington Automotive Poland, dostawcą szyb do większości producentów samochodów, ukierunkowane na wdrożenia do masowej produkcji szyb samochodowych o nazwie „QDrive”. Akcjonariusze ML System podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 24 lipca, podjęli decyzję o publicznej emisji do 730 tys. akcji w trybie bezprospektowym. Łącznie spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca emisji do 770 tys. akcji w trybie prospektowym. Kapitał pozyskany z emisji akcji zostanie przeznaczony głównie na finansowanie projektu Active Glass.
© ML System to spółka technologiczna oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV).Zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, ML System należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System zatrudnia ponad 200 osób. Spółka dysponuje 12 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1