reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 23 marca 2010

Przemysł elektroniczny stanowi 30% inwestycji zagranicznych w Czechach

Czechy to wciąż przede wszystkim baza produkcyjna o niskich kosztach pracy: 92% produkcji elektronicznej naszych południowych sąsiadów trafia na eksport.

Organizacja Make It Fair opublikowała raport, dotyczący warunków pracy w firmach elektronicznych w Czechach. Pensje osób zatrudnionych na czas nieokreślony są z reguły równie lub nawet większe, niż w przypadku podobnych stanowisk w innych branżach. Jednak według Make it Fair report, warunki pracy osób zatrudnionych tymczasowo są wielokrotnie alarmujące. Osoby te zwykle pochodzą z takich krajów jak Ukraina, Wietnam, Mongolia i Białoruś. Agencja pracy, chcąca zatrudnić cudzoziemca, musi uzyskać stosowne zezwolenie z Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych, które wydawane jest jedynie w związku z bardzo konkretną posadą. Jeśli kontrakt się zakończy, o czym Agencja pracy jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić ministerstwo, automatycznie cofane jest pozwolenie na pobyt. Jeśli pracownik nie znajdzie sobie natychmiast nowego zajęcia, zostaje mu nadany status nielegalnego imigranta.
reklama
reklama
September 18 2020 12:10 V18.10.12-2