reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 27 lipca 2020

Przedwstępna umowa sprzedaży siedziby Apator Powogaz podpisana

Zgodnie z zapowiedzią z poprzedniego raportu, 24 lipca 2020 roku, Apator podpisał z podmiotem z branży deweloperskiej przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Poznaniu.

Przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 ha, na której posadowiona jest siedziba Apator Powogaz SA. Zarząd Apator SA informuje, że szacowany wpływ transakcji na wynik netto Grupy Kapitałowej wyniesie 27 mln zł. Strony ustaliły następujące warunki umowy przedwstępnej:
  • cena sprzedaży na poziomie 63,5 mln zł netto,
  • zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w umowie przedwstępnej, jednakże nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 roku,
  • z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność kupujący odda spółce w najem nieruchomość na cele prowadzenia dotychczasowej działalności do dnia 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia okresu najmu,
  • wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zakończenia umowy najmu, o której mowa powyżej. Płatność będzie realizowana w kilku transzach.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-1