reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© thomaspajot dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

ML System wyemituje akcje

Pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na realizację celów nowej ery kwantowej, przedstawionych w strategii na lata 2020-2024, w szczególności na finansowanie projektu Active Glass, również opartego na technologii kropek kwantowych.

Akcjonariusze ML System podczas walnego zgromadzenia, które odbyło się 24 lipca, podjęli decyzję o publicznej emisji do 730 tys. akcji w trybie bezprospektowym, która a zostać przeprowadzona w najbliższych dniach. – Naszym celem jest osiągnięcie pozycji globalnego dostawcy produktów fotowoltaicznych bazujących na technologii kropek kwantowych, w szczególności szkła fotowoltaicznego dedykowanego obiektom architektonicznym i sektorowi automotive. Oczekujemy, że na koniec 2023 r. będziemy dysponować łączną zdolnością produkcyjną kwantowych szyb zespolonych w wysokości do 20 tys. m2 miesięcznie. W efekcie, w 2024 r. zakładamy przekroczenie wartości 400 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy atrakcyjnej rentowności biznesu – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System. Łącznie spółka zamierza wyemitować do 1,5 mln akcji, stanowiących do 21 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym. W terminie do 30 września planowane jest zwołanie kolejnego walnego zgromadzenia, podczas którego pod głosowanie poddana zostanie uchwała dotycząca publicznej emisji do 770 tys. akcji w trybie prospektowym. W latach 2020-2024, spółka planuje przeznaczyć na inwestycje do 216 mln zł na rozwój strategicznych projektów fotowoltaicznych: Active Glass, 2D Glass, Quantum Glass oraz rozbudowę infrastruktury magazynowo-logistycznej. Wydatki, oprócz emisji akcji, zostaną sfinansowane ze środków własnych, otrzymanych i planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Jednym z celów strategicznych spółki pozostaje ekspansja na rynki zagraniczne, czego potwierdzeniem jest podpisanie umowy o współpracy z amerykańskim koncernem Guardian Glass, na mocy której produkty spółki będą oferowane w sieci sprzedaży partnera na całym świecie. W ramach projektów B+R spółka planuje rozwój produktów „nowej ery kwantowej” m.in. poprzez wspólną komercjalizację z Pilkington Automotive Poland szyb z powłokami kwantowymi dla branży motoryzacyjnej.
ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, ML System należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System zatrudnia ponad 200 osób. Spółka dysponuje 12 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-1