reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny |

Łukasiewicz-ITE w międzynarodowym projekcie CHARM z obszaru IIoT

Łukasiewicz-ITE jest jednym z 37 realizatorów rozpoczętego w czerwcu projektu "Inteligentne systemy elektroniczne przeznaczone do eksploatacji w trudnych warunkach środowiskowych do zastosowań w IoT i AI" (Challenging environments tolerant Smart systems for IoT and AI – CHARM).

Projekt CHARM ECSEL JU ma na celu opracowanie przemysłowych rozwiązań IoT o zwiększonej tolerancji na trudne warunki przemysłowe. W ramach projektu zostaną opracowane rozwiązania na potrzeby takich zagadnień przemysłowych, jak monitorowanie stanu urządzeń, predykcyjne serwisowanie, automatyzacja procesów, kontrola i optymalizacja produkcji w czasie rzeczywistym. Powstaną również dedykowane demonstratory. Tematyka prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu CHARM obejmuje sześć różnych sektorów przemysłowych (górnictwo, przemysł papierniczy, metalurgia, fotowoltaika, energetyka jądrowa oraz wirtualne prototypowanie). W większości przypadków wykorzystaniem rozwiązań zainteresowani są światowi liderzy rynku, duże przedsiębiorstwa poszukujące innowacji w ramach finansowanej i wspieranej przez komisję europejską współpracy w formie ekosystemu ECSEL - czytamy w komunikacie. CHARM (Challenging environment tolerant Smart systems for IoT) to szeroko zakrojony trzyletni projekt z 37 partnerami z 10 krajów europejskich i łącznym budżetem 29 mln EUR. Łukasiewicz-ITE jest jednym z partnerów. Instytut na swoje badania otrzymał: 585 000 EUR (ok. 2,4 mln PLN). Za realizację projektu w Łukasiewicz-ITE odpowiedzialny jest dr inż. Tomasz Bieniek. Konsorcjum projektowe składa się z 11 małych i średnich przedsiębiorstw, 14 dużych oraz 12 organizacji badawczych i technologicznych. Reprezentują przemysłowy łańcuch wartości od symulacji, czujników i komponentów po opakowania i integrację, a także rozwiązań łączności, chmurowych i cyberbezpieczeństwa. Projekt jest współfinansowany przez wspólne przedsięwzięcie ECSEL, program „Horyzont 2020” UE, krajowe agencje finansujące badania w krajach uczestniczących oraz partnerów konsorcjum (z Polski NCBR). Partnerzy pochodzą z Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Niemiec, Włoch, Łotwy, Holandii, Polski i Szwajcarii. W ramach projektu opracowane zostaną czujniki m.in. detekcji gazów, wysokiej temperatury i ciśnienie, a także zaawansowane systemy wizyjne do kontroli jakości w czasie rzeczywistym i autonomiczne wyposażenie do zastosowań przemysłowych. W celu zapewnienia, że czujniki są w stanie wytrzymać trudne warunki, zastosowane zostaną technologie pakowania komponentów elektronicznych, wykraczające poza najnowocześniejsze technologie. Systemy IoT obejmą również nowe rozwiązania w zakresie bezprzewodowego przesyłu energii, łączności i cyberbezpieczeństwa – informuje Łukasiewicz.
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama