reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Apator podpisze przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Poznaniu

Apator uzgodnił warunki sprzedaży poznańskiej siedziby Apator Powogaz i zapowiada, że będzie szukał lokalizacji na budowę nowego zakładu, w którym znacząco zwiększy moce produkcyjne.

Wczoraj, 23 lipca, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apatora podjęło uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z podmiotem z branży deweloperskiej. – pisze Apator w komunikacie. Umowa dotyczy nieruchomości w centrum Poznania, przy ulicy Klemensa Janickiego 23/25 o łącznym obszarze 3,3 ha, gdzie znajduje się siedziba Apator Powogaz SA. Strony wynegocjowały następujące warunki umowy przedwstępnej:
  • cena sprzedaży na poziomie 63,5 mln PLN netto,
  • zawarcie umowy przenoszącej własność nastąpi po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w umowie przedwstępnej, jednakże nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 roku,
  • z dniem zawarcia umowy przenoszącej własność kupujący odda spółce w najem nieruchomość na cele prowadzenia dotychczasowej działalności do dnia 28.02.2022 r. z możliwością przedłużenia okresu najmu,
  • wydanie nieruchomości nastąpi w dniu zakończenia umowy najmu, o której mowa powyżej.
Zarząd Apator SA informuje, że szacowany wpływ transakcji na wynik netto Grupy Kapitałowej wyniesie 27 mln PLN. – Apator Powogaz SA poszukiwać będzie gruntu pod budowę nowego nowoczesnego wysoko zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego, w którym zdecydowanie zwiększone zostaną zdolności produkcyjne – zapowiada Apator.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-2