reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alexander fediachov dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 23 lipca 2020

Scope Fluidics planuje zwiększenie mocy produkcyjnych systemu PCR|ONE

Wsparciem rozwoju projektów jest wstępnie zainteresowana jedna z europejskich instytucji finansowych, z którą Scope Fluidics rozmawia o warunkach finansowania – informuje spółka.

Scope Fluidics, notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna, realizująca projekty z zakresu diagnostyki medycznej, rozszerzyła plany związane z rozwojem projektu PCR|ONE tj. zamierza znacząco rozszerzyć zakres testów systemu w warunkach docelowych. W ramach tego działania spółka planuje zwiększenie mocy produkcyjnych systemu PCR|ONE.
W związku z pandemią, znalezienie się wśród producentów oferujących system posiadający panel wykrywający SARS-CoV-2 jest obecnie jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy komercjalizacji PCR|ONE. Dla Scope Fluidics zwiększenie atrakcyjności biznesowej systemu wiąże się z przeprowadzeniem testów w rozszerzonej formule Programu Early Access (PEA) oraz rozbudową mocy produkcyjnych - czytamy w komunikacie. Spółka, poza zakładaną certyfikacją systemu PCR|ONE w ramach procedury CE-IVD, zamierza przeprowadzić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy testów w kilkunastu ośrodkach na terenie kraju i Europy. Oznacza to potrzebę wyprodukowania ok. 50-100 analizatorów i ok. 50 000 kartridży. Poprzez rozszerzenie działań w Programie Early Access Spółka planuje potwierdzić skuteczność działania systemu w wielu scenariuszach użycia, w ochronie zdrowia oraz w innych instytucjach publicznych i prywatnych. Spółka zakłada, że zebrane dane poszerzą grono potencjalnych nabywców systemu PCR|ONE oraz że zwiększenie mocy produkcyjnych podniesie jego atrakcyjność biznesową. – Pandemia skokowo poszerzyła od lat dynamicznie rosnący rynek diagnostyki molekularnej w formacie Point-of-Care. Chcemy wykorzystać tę dodatkową szansę i stąd decyzja o rozszerzeniu działań w kierunku możliwie jak najszybszego oddania systemu PCR|ONE w ręce użytkowników, w formule Programu Early Access – mówi prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i prezes zarządu Scope Fluidics. Scope Fluidics wstępnie oszacował nakłady niezbędne do realizacji PEA na ok. 6-9 mln EUR. Wielkość kwoty będzie uzależniona od czasu trwania projektu, zasięgu geograficznego oraz liczby przeprowadzonych testów. Spółka mając na uwadze dostępne źródła finansowania oraz dalszy, intensywny rozwój projektów rozpoczęła rozmowy w celu pozyskania finansowania od jednej z europejskich instytucji finansowych. - W związku z decyzją o rozszerzeniu Programu Early Access, zaangażowaliśmy się w rozmowy z jedną z europejskich instytucji finansowych, która wykazała zainteresowanie projektem i potencjałem naszego biznes modelu. Chcemy by możliwości finansowania projektu były elastyczne i w miarę możliwości jak najtańsze. Poza wsparciem ze strony tej instytucji chcemy mieć możliwość skorzystania z finansowania z podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Jest to jedna z opcji, z której w przyszłości moglibyśmy skorzystać – wyjaśnia Szymon Ruta, CFO i członek zarządu Scope Fluidics S.A. W ostatnim czasie Curiosity Diagnostics sp. z o.o., spółka zależna Scope Fluidics SA realizująca projekt PCR|ONE, uzyskała pozytywną rekomendację dotyczącą wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 13485 oraz otrzymała w Chinach warunkową decyzję o przyznaniu patentu zabezpieczającego kluczową technologię dla systemu PCR|ONE. W marcu tego roku spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu prac nad panelem rozpoznającym wirusowe zakażenia dróg oddechowych i opracowaniu ultraszybkiego testu wykrywającego wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19. Efektem przeprowadzonych prac są zakończone w maju pozytywnym wynikiem wewnętrzne testy („proof-of-concept”), które potwierdziły laboratoryjnie zdolność systemu PCR|ONE do wykrywania koronawirusa. W pierwszej połowie 2020 r. spółka zintensyfikowała prace związane z pozyskaniem kupca dla projektu PCR|ONE. Z ponad 30 firmami podjęte zostały rozmowy dot. funkcjonalności systemu, potencjału rynkowego oraz harmonogramu wprowadzania systemu na rynek. Do tej pory spółka podpisała dziesięć umów o zachowaniu poufności z podmiotami z Ameryki Północnej, Europy i Dalekiego Wschodu.
Scope Fluidics zajmuje się rozwojem innowacyjnych projektów w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Firma powstała w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka współpracuje ze środowiskiem akademickim, łącząc punkt widzenia medycyny i przemysłu. W skład Grupy Scope Fluidics wchodzą dwie spółki celowe: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. i Bacteromic Sp. z o.o. Od 2017 r. Scope Fluidics SA jest spółką notowaną na rynku NewConnect.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-2