reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© darrenw dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Minerały z kopalnianych odpadów do produkcji elektroniki

Wspólne przetwarzanie odpadów pogórniczych i elektronicznych umożliwi odzysk metali szlachetnych z odpadów elektronicznych na dużą skalę – innowacyjną metodę opracowali naukowcy przy udziale ekspertów TAURON Wydobycie, w ramach międzynarodowego projektu badawczego CEReS.

Dzięki przeprowadzonym badaniom, realizowanym wspólnie z polskimi i europejskimi instytutami, uczelniami oraz przedsiębiorstwami biorącymi udział w projekcie, otrzymano pełnowartościowe produkty handlowe w postaci wyrobów ceramicznych, kruszyw, dodatków do cementów i wyrobów betonowych oraz odzyskano ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego cenne metale szlachetne, takie jak miedź, srebro czy złoto. – Połączenie wydobywczych i elektronicznych strumieni odpadów jest w górnictwie innowacyjnym podejściem do problemu ich zagospodarowania, co dobrze wpisuje się w kierunki działań proekologicznych realizowanych przez TAURON Wydobycie. Efektywnie realizujemy tym samym zasady gospodarki obiegu zamkniętego – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Dzięki takim projektom jak CEReS (Co-processing of mine and electronic wastes: Novel resources for a sustainable future), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, zwiększa się wachlarz możliwości zastosowań dla odpadowej skały płonnej, nieodłącznie towarzyszącej wydobyciu węgla – dodaje prezes. Proces współprzetwarzania odpadów pogórniczych i elektronicznych koncentruje się na wytworzeniu roztworu ługującego z odpadów pochodzących z procesów wzbogacania węgla kamiennego, który będzie wykorzystywany do ekstrakcji cennych metali z płytek obwodów drukowanych (PCB). W ramach projektu opracowano technologię, wykorzystującą piryt i markasyt występujący w odpadowej skale płonnej do procesu wytworzenia kwasu siarkowego niezbędnego przy odzyskiwaniu ze „złomu” elektronicznego metali szlachetnych. Pozbawiona związków siarki skała płonna staje się wartościowym surowcem znajdującym szerokie zastosowanie. Projekt CEReS dla branży wydobywczej wskazuje nowe kierunki i możliwości wykorzystania odpadów pogórniczych, zarówno tych zdeponowanych na hałdach, jak i pochodzących z bieżącej produkcji. Dla producentów elektroniki wskazuje nowe możliwości odzysku najcenniejszych metali zawartych w zużytym sprzęcie elektronicznym i elektrycznym przyczyniając się do ograniczenia eksploatacji naturalnych złóż surowców – podkreśla TAURON w komunikacie.
reklama
reklama
May 29 2023 15:20 V20.14.29-1