reklama
reklama
reklama
© PocztaPolska Przemysł elektroniczny | 20 lipca 2020

Poczta Polska usprawni sortowanie dzięki RFID

W Poczcie Polskiej trwa projekt „Automatyczna identyfikacja przesyłek”, polegający na zastosowaniu technologii radiowej identyfikacji obiektów (RFID) do usprawnienia sortowanie przesyłek.

Aktualnie w Poczcie Polskiej przesyłki są identyfikowane za pośrednictwem kodów kreskowych skanowanych każdorazowo z bliskiej odległości przez operatora skanera. Dzięki wykorzystaniu technologii RFID można uzyskać efekt bezdotykowej identyfikacji z odległości do kilku metrów, co przełożyłoby się na automatyzację i usprawnienie rejestracji zdarzeń, możliwość śledzenia przesyłek w czasie rzeczywistym, poprawienie bezpieczeństwa przemieszczanych przesyłek i zmniejszenie pracochłonności – czytamy w komunikacie. – RFID był to pierwszy projekt naukowo-badawczy w Poczcie Polskiej współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość projektu to ponad 9 mln PLN, przyznane dofinansowanie ponad 6 mln PLN, natomiast wkład własny Poczty Polskiej wynosi poniżej 3 mln PLN – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej. Od początku projektu, czyli od stycznia 2019, w projekcie zrealizowano wszystkie założone cele: mapowanie i pomiary procesów, badania laboratoryjne, testy i badania grupy wybranych czytników RFID. Aktualnie trwają prace związane z bardziej zaawansowanymi testami znaczników i urządzeń (zmienne warunki, duże zagęszczenia obiektów). – Na tym etapie nie można snuć rozważań na temat finalnych wyników projektu, natomiast dotychczas uzyskane informacje i opracowywane propozycje ukazują zarys korzyści dla Poczty Polskiej w postaci implementacji rozwiązań z obszaru technologii RFID. Rezultatem projektu będą nowe procesy ekspedycyjno-rozdzielcze zastosowane pilotażowo w sieci dystrybucji przesyłek i uwzględniające wykorzystanie określonych technik identyfikacji radiowej. Powstanie także raport stanowiący „know-how” konsorcjantów w zakresie doboru i implementacji konkretnych rozwiązań identyfikacyjnych zastosowanych na wybranych jednostkach logistycznych – mówi Paweł Przychodzeń, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. logistyki. Okres trwania projektu został zaplanowany na 2,5 roku, czyli zakończenie prac powinno nastąpić w III kwartale 2021 r. Niemniej jednak, ze względu na panującą pandemię koronawirusa, rozważana jest potrzeba wydłużenia tego okresu. Wyniki projektu będą punktem wyjścia do dalszych decyzji strategicznych związanych z implementacją rozwiązań RFID na szeroką skalę w całej spółce – informuje Poczta Polska.
reklama
reklama
April 25 2022 14:34 V20.5.16-1