reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay Przemysł elektroniczny | 16 lipca 2020

Radmor dostarczy radiostacje dla polskiego wojska

Skarb Państwa - Inspektorat Uzbrojenia oraz Radmor SA podpisały 14 lipca umowę na dostawy radiostacji plecakowych UKF RRC-9211.

Zamówienie obejmuje łącznie 197 kompletów radiostacji plecakowych RRC-9211, w tym 192 kompletów jako część gwarantowana oraz 5 – wraz z wyposażeniem dodatkowym jako opcja. Dostawy zostaną zrealizowane w terminie do 30 czerwca 2022 roku. Wartość umowy w zakresie zamówienia gwarantowanego wynosi 27,9 mln PLN. Radiostacje plecakowe UKF RRC-9211 systemu PR4G F@STNET są to radiostacje simpleksowe zapewniające bezpieczną i odporną na zakłócenia (COMSEC, TRANSEC) łączność foniczną oraz transmisję danych w kanale wąskopasmowym, pracujące w zakresie częstotliwości od 30 do 87,975 MHz. RRC-9211 przeznaczone są do wykorzystania w sieciach i na kierunkach radiowych na poziomie taktycznym, począwszy od szczebla plutonu.
reklama
reklama
June 21 2022 15:19 V20.6.1-2